| Autor: redakcja1

Zmiana przepisów w sprawie obszarów proekologicznych

Zdaniem samorządu rolniczego projekt rozporządzenia może spowodować negatywne skutki dla towarowych gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją roślinną na terenie Polski centralnej. Chodzi o ustanowienie co najmniej 8-tygodniowego okresu utrzymywania międzyplonów, tj. wydłużenia tego obowiązku o 2 tygodnie wobec obecnych 6 tygodni. Dotyczy to przede wszystkim międzyplonów ścierniskowych (wysiew od 1 lipca do 20 sierpnia, utrzymanie do 15 października, a nie jak było dotychczas do 1 października) – na co samorząd rolniczy nie może wyrazić akceptacji.

Zmiana przepisów w sprawie obszarów proekologicznych
Z uwagi na fakt, że zboża ozime, a zwłaszcza pszenicę wysiewa się zgodnie z zaleceniami do końca września, opóźnienie siewu o 2 tygodnie na pewno skutkować będzie znacznie niższymi plonami. Możliwość przewidzianego w rozporządzeniu indywidualnego podejścia do rolników, którzy chcieliby skorzystać z odstępstwa od utrzymywania międzyplonu do 15 października nie rozwiąże tego problemu.
 
Kolejnym zagrożeniem jest wprowadzenie przepisu dostosowawczego, który zabrania stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych uznawanych za proekologiczne. Negatywne skutki odczuwalne będą zwłaszcza w uprawach wiążących azot gdyż zakaz stosowania herbicydów spowoduje zmniejszenie upraw roślin strączkowych, które w początkowym okresie wzrostu rosną powoli, łatwo się zachwaszczają i są zagłuszane przez chwasty.
 
W odpowiedzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał następujące wyjaśnienia:
 
Odnosząc się do kwestii dotyczącej wprowadzenia zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA oraz obowiązkowego 8—tygodniowego okresu utrzymania międzyplonów, tak jak już wskazywałem w dotychczasowej korespondencji (pismo z dnia 19 lipca br., znak pisma: PB.cc.543.19.2017), w trakcie prac na forum UE, Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie, negatywnie oceniała wprowadzenie powyższych wymogów. Co więcej, z inicjatywy Polski popartej przez większość państw członkowskich powstał wniosek, który był przedmiotem prac Rady Ministrów Rolnictwa UE. W odpowiedzi na ten wniosek, Komisja wycofała część postulatów oraz złagodziła bardziej restrykcyjne propozycje (m.in. skróciła z 10 na 8 tygodni obowiązkowy okres utrzymania międzyplonów, utrzymała na ugorach w EFA dotychczasowy 6—miesięczny okres ugorowania — zamiast 9—miesięcznego).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!