KE: Zmiany prawne w transporcie morskim olejów

Komisja Europejska Rozporządzeniem Komisji UE/238/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniła załącznik do rozporządzenia Komisji UE/579/2014 przyznającego odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia WE/852/2004 PE i Rady w stosunku do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów - podaje FAMMU/FAPA.

KE: Zmiany prawne w transporcie morskim olejów

Zmiany odnoszą się do kryteriów dotyczących substancji przewożonych na statku morskim jako ładunek uprzedni i mają charakter techniczny.

W rozporządzeniu Komisji nr 579/2014 przewidziano odstępstwo od rozdziału IV pkt 4 w załączniku II do rozporządzenia WE/852/2004 w stosunku do transportu statkami morskimi płynnych olejów i tłuszczów, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub które będą prawdopodobnie wykorzystane do konsumpcji przez ludzi, o ile spełnione są pewne warunki. W załączniku rozporządzenia wymieniono substancje chemiczne, które zostały zmienione, o czym mowa w załączniku dokumentu Dz. U. KE L45/1 z 20 lutego 2016 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie 11 marca br.Tagi:
źródło: