Przetwórstwo spożywcze

 • 2018-10-31

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (21.10.2018)

  Razem z obniżką cen masła na rynkach zagranicznych, także w Polsce od połowy września 2018 r. notuje się powrót do trendu zniżkowego. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2018-10-31

  Spadek eksportu zbóż

  W lipcu 2018 r. z Polski wywieziono 269 tys. t ziarna zbóż w odniesieniu do 271 tys. t w poprzednim miesiącu.

 • 2018-10-30

  Większy wolumen eksportu przetworów mlecznych kompensuje spadki cen

  Jak wynika ze wstępnych danych MF (za MRiRW) w pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. wartość wysyłki produktów mleczarskich z Polski wyniosła 1398 mln EUR i była o 0,1% wyższa niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Podobna wartość eksportu wynikała głównie z większego wolumenu sprzedaży, podczas gdy ceny większości wyrobów były mniejsze.

 • 2018-10-30

  Czy wiemy co jemy i co jeść będziemy?

  Pod takim tytułem odbyła się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej debata, w której wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 • 2018-10-30

  Ceny przetworów mleczarskich w Polsce (25.10.2018)

  W dniach 18-25.10.2018 r. odnotowano wzrost cen większości przetworów mleczarskich w Polsce w relacji tygodniowej. Ceny mleka spożywczego UHT, jogurtu naturalnego oraz ceny masła spadły.

 • 2018-10-29

  Mniejszy wolumen wysyłki produktów mleczarskich z Unii Europejskiej

  Jak wynika z danych Eurostat w pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. wolumen eksportu większości produktów mleczarskich z Unii Europejskiej był niższy niż przed rokiem.

 • 2018-10-29

  Przetwórstwo spożywcze zbóż

  Przemysłowe przemiały zbóż w lipcu 2018 r., minimalnie się obniżyły.

 • 2018-10-27

  Eksport polskiego cukru

  W okresie styczeń-lipiec 2018 r. wywieziono z Polski 491,2 tys. ton cukru z uwagi na dużą produkcję w kampanii 2017/2018 i 2018/2019.

 • 2018-10-26

  Ograniczenia ilościowe na zakup odtłuszczonego mleka w proszku

  Rada UE przyjęła rozporządzenie ustalające, że ograniczenie ilościowe na zakup odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w 2018 r. wyniesie zero.

 • 2018-10-26

  Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

  Pozytywne zmiany restrukturyzacyjne i modernizacyjne, jakie dokonały się w polskim rolnictwie i przemyśle spożywczym, jak i swobodny handel z państwami członkowskimi UE, wpłynęły na wzmocnienie pozycji krajowego sektora rolno-spożywczego na arenie międzynarodowej.

 • 2018-10-26

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (14.10.2018)

  W dniach od 8 do 14 października 2018 roku spadła cena mleka w proszku i masła.

 • 2018-10-25

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (14.10.2018)

  Na rynku krajowym w drugim tygodniu października 2018 r. zaobserwowano dalszą obniżkę cen zbytu masła. Potaniało również mleko w proszku. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.