Przetwórstwo spożywcze

 • 2020-02-17

  Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych

  W IV kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych. Objęto nią 80 podmiotów produkujących wyroby z nadzieniem typu pierogi, pyzy, kartacze, knedle oraz zapiekanki, pizze i kanapki.

 • 2020-02-17

  Jakość handlowa przetworów owocowych i orzechów

  W IV kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów owocowych i orzechów. Produktami priorytetowymi były dżemy, konfitury, powidła, marmolady, suszone i kandyzowane owoce, orzechy i bakalie. Kontrolą objęto 61 podmiotów.

 • 2020-02-13

  Eksport towarów rolno-spożywczych z Polski

  Główną pozycję w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory.

 • 2020-02-13

  Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi

  Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–październik 2019 r. wartość eksportu produktów mlecznych z Polski wyniosła 1,95 mld EUR i była o 1,4% większa niż przed rokiem. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 0,9 mld EUR, czyli o 6% więcej. W wyniku czego dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie dziesięciu...

 • 2020-02-12

  Ceny produktów mlecznych na rynkach zagranicznych

  Na światowych rynkach rosły ceny masła, mleka w proszku, ale malały ceny sera.

 • 2020-02-12

  Produkcja krajowa artykułów mleczarskich

  Notowana w minionym roku dalsza zwyżka dostaw mleka na potrzeby przemysłu mleczarskiego oraz utrzymujące się światowe zapotrzebowanie na produkty mleczne, wpływały stymulująco na zwiększenie się krajowej produkcji większości trwałych artykułów mleczarskich.

 • 2020-02-11

  Indeks cen produktów mlecznych FAO

  Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w listopadzie 2019 r. zaobserwowano minimalny wzrost indeksu FAO, który obliczany jest na postawie miesięcznych zmian cen eksportowych masła, serów, OMP i PMP.

 • 2020-02-10

  Handel produktami mlecznymi

  Eksport przetworów mlecznych w czasie trzech kwartałów 2019 r. wyniósł 3,41 mld l w przeliczeniu na mleko surowe i był o 1,9% niższy niż w analogicznym okresie 2018 r.

 • 2020-02-10

  Krajowe ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich

  W Polsce poziom cen produktów mlecznych jest w sporym stopniu zależny od kondycji ekonomicznej globalnego rynku mleka.

 • 2020-02-06

  Sektor olejarski wzmocnił swoją pozycję w przemyśle rolno-spożywczym

  Przerób rzepaku w 2019 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach wyniósł łącznie 2,96 mln ton wobec 2,79 mln ton nasion w 2018 roku. Zanotowany tym sam wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 173 tys. ton był już kolejnym rokiem umacniania pozycji krajowej branży olejarskiej w Europie. Wraz z wolumenem przerabianych nasion – co naturalne – rośnie...

 • 2020-02-06

  Krajowa produkcja ważniejszych wyrobów przetwórstwa zbóż

  Przemysłowe przemiały zbóż od 2011 r. wykazują tendencję wzrostową, co wynika ze wzrastającej produkcji mąki.

 • 2020-02-05

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (19.01.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.
Przetwórstwo spożywcze, przemysł spożywczy