Przetwórstwo spożywcze

 • 2019-06-28

  GDT – największy spadek w tym roku

  Nowozelandzka giełda po raz kolejny zakończyła się spadkiem notowań, potwierdzając tym samym tendencje spadkowe na światowym rynku mleka.

 • 2019-06-25

  Publiczne zapasy odtłuszczonego mleka w proszku wyczerpane

  Podczas ostatniego przetargu sprzedano ostatnie 162 tony odtłuszczonego mleka w proszku z całkowitej pierwotnej ilości 380 tys. ton zapasów publicznych. Oznacza to, że zapasy wykupione i zarządzane przez Komisję zostały ostatecznie wyczerpane.

 • 2019-06-24

  GIS odnośnie możliwości kupowania żywności do własnych opakowań przyniesionych przez klientów

  W zakresie wymagań higienicznych przedsiębiorcy branży spożywczej są obowiązani do przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319)

 • 2019-06-24

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (09.06.2019)

  W dniach od 3 do 9 czerwca 2019 roku wzrosła cena mleka w proszku i spadła masła.

 • 2019-06-12

  Spadek notowań GDT

  Już po raz drugi w tym roku, notowania na giełdzie Global Dairy Trade zakończyły się spadkiem. O ile pierwszy nie był jeszcze aż tak bardzo wyraźny, bo wynosił 1,2%, to drugi był zdecydowanie większy i wyniósł 3,4%.

 • 2019-06-06

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (26.05.2019)

  W dniach od 20 do 26 maja 2019 roku wzrosła cena odtłuszczonego mleka w proszku i spadła masła oraz pełnego mleka w proszku.

 • 2019-06-04

  Wzrost cen żywności

  Według FAO w marcu 2019 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem globalne ceny żywności wzrosły o 0,1%. Zwiększyły się ceny dwóch, spośród pięciu monitorowanych grup produktów spożywczych, tj. produktów mlecznych o 6,2% i mięsnych o 0,4%.

 • 2019-06-04

  Wzrost produkcji przetworów mlecznych

  W okresie styczeń-luty 2019 r., w porównaniu z takim samym okresem 2018 r., w następstwie dużych dostaw surowca mlecznego, zarówno krajowego, jak i importowanego, przemysł mleczarski zwiększył produkcję części grup przetworów mlecznych.

 • 2019-06-03

  Pierwszy spadek na GDT

  Ostatnia aukcja GDT zakończyła się na minusie. Była to pierwsza sesja od początku roku, na której indeks giełdowy spadł o 1,2%.

 • 2019-05-31

  Niskie ceny masła

  Na zachodnioeuropejskich giełdach towarowych utrzymują się relatywnie niskie ceny masła, przy wysokich cenach odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), w wyniku znacznego obniżenia zapasów tego półproduktu w krajach UE ze 175,4 tys. t w końcu grudnia 2018 r. do 2,7 tys. t w końcu marca br.

 • 2019-05-30

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (19.05.2019)

  W dniach od 13 do 19 maja 2019 roku wzrosła cena mleka w proszku i masła.

 • 2019-05-24

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (12.05.2019)

  W dniach od 6 do 12 maja 2019 roku spadła cena pełnego mleka w proszku i masła konfekcjonowanego, a wzrosła cena masła w blokach i odtłuszczonego mleka w proszku.