Przetwórstwo spożywcze

 • 2018-12-13

  Mniejszy przerób rzepaku

  We wrześniu br. duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego, tj. zatrudniające 50 i więcej osób stałej załogi i stanowiące trzon tego przemysłu wytworzyły 95,6 tys. t surowego oleju rzepakowego, a więc mniej o 7,8% niż w poprzednim miesiącu i o 9,4% niż w tym samym miesiącu 2017 r.

 • 2018-12-13

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (02.12.2018)

  W dniach od 26 listopada do 2 grudnia 2018 roku spadała cena mleka w proszku i masła.

 • 2018-12-13

  Eksport cukru

  W czasie trzech kwartałów 2018 r. wywożono z Polski 635,9 tys. t cukru z uwagi na dużą produkcję w sezonie 2017/2018 i 2018/2019. Na rynku UE sprzedano 241,8 tys. t po cenie 397 EUR/t.

 • 2018-12-13

  Cent detaliczne tłuszczów

  W październiku br. ceny detaliczne masła i oliwy z oliwek były wyższe niż przed miesiącem. Niższe były ceny tłuszczów zwierzęcych surowych i topionych, tj. słoniny i smalcu oraz margaryn i olejów roślinnych.

 • 2018-12-12

  Niskie ceny cukru

  Ceny cukru na krajowym rynku utrzymują się na niskim poziomie, a decydowały o tym stosunkowo niskie ceny cukru białego na świecie oraz spora podaż z kampanii 2018/2019.

 • 2018-12-11

  Ceny artykułów mleczarskich

  We wrześniu cena masła w blokach ukształtowała się w granicy 24,37 zł/kg i była o 0,4% większa niż w sierpniu ale o 9,1% mniejsza niż w porównywalnym czasie 2017 roku.

 • 2018-12-10

  Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

  W Chicago cena masła ukształtowała się na poziomie 5 071 USD/t i była wyższa o 3% niż w poprzednim notowaniu i o 0,4% niż przed miesiącem, a także o 2% niż przed rokiem.

 • 2018-12-09

  Produkcja artykułów mleczarskich

  W okresie styczeń – wrzesień bieżącego roku roku produkcja mleka płynnego wyniosła 2 412,1 mln litrów, a więc była o 1% niższa niż w porównywalnym okresie minionego roku roku.

 • 2018-12-07

  W bieżącym roku rośnie produkcja artykułów zbożowych

  Jak wynika z danych GUS, w pierwszych dziesięciu miesiącach br. w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób, zwiększyła się produkcja większości artykułów zbożowych.

 • 2018-12-07

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (25.11.2018)

  W Polsce w przedostatnim tygodniu listopada 2018 r. zaobserwowano zwyżkę cen masła i proszku mlecznego. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2018-12-06

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (25.11.2018)

  W dniach od 19 do 25 listopada 2018 roku wzrosła cena mleka w proszku i masła.

 • 2018-12-05

  Eksport wpływa na kierunki rozwoju produkcji w Polsce

  Zwiększający się skup mleka oraz prawdopodobnie mniejsza ilość surowca kierowana na mleko przerzutowe znajduje odzwierciedlenie w zwyżce produkcji większości przetworów mlecznych.