Przetwórstwo spożywcze

 • 2020-06-10

  Ceny przetworów mleczarskich w Polsce (24.05.2020)

  W dniach 17-24.05.2020 r. odnotowano wzrost cen większości przetworów mleczarskich w Polsce w relacji tygodniowej. Jedynie cena śmietany i śmietanki oraz serwatki w proszku zmalała.

 • 2020-06-05

  Jakość handlowa pieczywa

  W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej pieczywa (ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji oznakowania). Objęto nią 157 piekarni produkujących m.in. pieczywo na zakwasie, deklarowane jako „bezglutenowe” lub „o bardzo niskiej zawartości glutenu” oraz półcukiernicze.

 • 2020-06-05

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (24.05.2020)

  Na rynku krajowym w trzecim tygodniu maja 2020 r. zaobserwowano wzrost cen masła i pełnego mleka w proszku, przy jednoczesnym spadku cen serów i odtłuszczonego mleka w proszku. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2020-06-03

  Jakość handlowa piwa

  W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa, którą objęto 46 producentów.

 • 2020-06-03

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (24.05.2020)

  W dniach od 18 do 24 maja 2020 roku wzrosła cena pełnego mleka w proszku i masła. Jedynie cena odtłuszczonego mleka w proszku spadła.

 • 2020-06-02

  Dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów

  Z uwagi na pandemię COVID-19 i ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzone w krajach członkowskich UE zmalało zapotrzebowanie na niektóre produkty, w tym w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

 • 2020-06-02

  Ceny produktów mlecznych na rynkach zagranicznych

  W czasie pierwszych pięciu miesięcy 2020 r. w portach Europy Zachodniej, USA i Oceanii przeważały obniżki cen masła.

 • 2020-06-01

  Krajowe ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich

  W Polsce poziom cen produktów mlecznych jest w sporym stopniu uzależniony od kondycji ekonomicznej globalnego rynku mleka.

 • 2020-06-01

  Indeks cen produktów mlecznych FAO

  Jak wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w kwietniu 2020 r. ponownemu spadkowi uległ indeks FAO, który obliczany jest na podstawie miesięcznych zmian cen eksportowych masła, serów, OMP i pełnego mleka w proszku (PMP).

 • 2020-05-31

  Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi

  Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–marzec 2020 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 580 mln EUR i była o 0,3% większa niż przed rokiem.

 • 2020-05-29

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (17.05.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2020-05-29

  Delikatny wzrost na GDT

  Ostatnia aukcja na platformie internetowej Global Dairy Trade w dniu 19 maja 2020 roku zakończyła się na delikatnym plusie. Jest to pierwszy wzrost od początku kwietnia. Ogólny indeks cenowy wzrósł o 1%. Średnia cena ukształtowała się na poziomie 2907 USD.
Przetwórstwo spożywcze, przemysł spożywczy