UE: Ponad 75% eksportu produktów mleczarskich trafia na rynek Wspólnoty

Według danych Eurostat w 2016 r. wartość wewnątrzunijnej wymiany produktami mleczarskimi wyniosła 28,2 mld EUR i była o 1,5% mniejsza niż przed rokiem oraz najniższa od czterech lat. Eksport na rynek unijny stanowił zatem 76% ogólnej wartości eksportu z krajów Wspólnoty. Udział wartości eksportu z Polski w wewnątrzunijnym handlu przetworami mleczarskich wyniósł 3,9% (8 miejsce wśród krajów UE).

UE: Ponad 75% eksportu produktów mleczarskich trafia na rynek Wspólnoty

Eksport produktów mleczarskich

Najgłębszą dynamikę spadku wartości odnotowano w przypadku obrotów serwatką - o 10,7%, co było skutkiem zarówno mniejszego wolumenu eksportu (o 4,3%) jaki i niższych cen transakcyjnych. Sprzedaż mleka w proszku z krajów UE na rynek Wspólnoty obniżyła się o 5,3%, a mleka i śmietany płynnej o 5,1%. Dynamika spadku wolumenu eksportu tych produktów była nieco słabsza, wyniosła odpowiednio 2,5 i 4,8%.

W przypadku pozostałych produktów mleczarskich - jogurtów i napojów fermentowanych, masła, oraz serów i twarogów - wolumen obrotów był wyższy niż przed rokiem (o 3,3-3,8%), a wartość wymiany była tylko nieznacznie większa niż w 2015 r. (o 0,3-1,6%).


Jak zauważa Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, ponad połowa (52%) wartości wewnątrzunijnego handlu produktami mleczarskimi pochodziła ze sprzedaży serów i twarogów. Najwięcej, bo 20% wartości sprzedaży zagranicznej serów na rynek UE pochodziło z Niemiec. Wartość sprzedanych z Polski serów na rynek unijny stanowiła 3,3% wartości eksportu krajów UE na rynek wewnętrzny Wspólnoty.
 
Dla krajów UE rynek Wspólnoty ma najważniejsze znaczenie w przypadku eksportu jogurtów i napojów fermentowanych (trafia tam 92% wolumenu sprzedaży zagranicznej) oraz mleka i śmietany płynnej (90%). W przypadku serów i twarogów oraz masła odsetek ten w 2016 r. wyniósł odpowiednio 84 i 82%. Najmniejsze znaczenie miało natomiast mleko w proszku, którego wolumen eksport z krajów UE na rynek wewnętrzy stanowił 56% całkowitego eksportu tych produktów.


Tagi:
źródło: