Bilansowe spożycie mleka i masła

W Polsce od kilku lat notowana jest zwyżkowy trend w konsumpcji mleka i jego przetworów.

Bilansowe spożycie mleka i masła
Według wstępnych danych GUS opublikowanych 31 sierpnia 2022 r. bilansowe spożycie mleka krowiego, tj. wraz z mlekiem przeznaczonym na przetwory, ale bez mleka przerobionego na masło, w 2021 r. osiągnęło poziom 252 litrów na mieszkańca i było większe o 8 litrów niż w 2020 r. oraz o 78 litrów niż w roku akcesji Polski do UE.

W 2021 r. spożycie masła na jednego mieszkańca Polski wyniosło 6 kg w odniesieniu do 5,9 kg w 2020 r. i 4,4 kg w roku 2004.


 


Tagi:
źródło: