Zniżkowy trend cen cukru paczkowanego

Na krajowym rynku cukru zarysował się zniżkowy trend cen zbytu cukru paczkowanego, które w pierwszym kwartale zmalały o 4% do 2,68 zł/kg. Ceny te są jeszcze o 6% większe niż przed rokiem.

Zniżkowy trend cen cukru paczkowanego

Ceny cukru


Powodem obniżki cen była duża podaż przy nieznacznych zmianach zapotrzebowania ze strony przemysłu przetwórczego oraz spadek cen na świecie w marcu. Ceny zbytu cukru workowanego w pierwszym kwartale br. nie zmieniły się w wyniosły 2,61 zł/kg, przy czym w marcu były o 18,1% wyższe niż przed rokiem. Średnia cena detaliczna wzrosła o 0,6% do 3,19 zł/kg i była o 18,1% wyższa niż przed rokiem.
 
Jak podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,  w okresie styczeń-luty 2017 r. wywóz cukru wyniósł 69,5 tys. ton, w tym 54,6 tys. ton do UE. Na unijnym rynku największymi odbiorcami były: Niemcy - 19 tys. ton, Włochy - 13 tys. ton, Belgia - 5 tys. ton oraz Grecja i Litwa - po 3 tys. ton. W krajach UE eksporterzy uzyskiwali 465 EUR/t. Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Izraela - 4 tys. ton oraz Mołdawii - 2 tys. ton. Ceny eksportowe na rynkach państw trzecich wyniosły 510 EUR/t.
 
Przywóz wyniósł 20,5 tys. ton cukru, w tym 15,3 tys. ton z krajów UE. Spośród krajów członkowskich największymi partnerami handlowymi były Litwa - 6 tys. ton, Niemcy - 4 tys. ton i Francja - 1 tys. ton. Średnia cena importowa z UE wyniosła 465 EUR/t. Cukier nabywano również z Ukrainy - 4 tys. ton po 530 EUR/t.
 
W marcu 2017 r. na globalnym rynku ceny wyraźnie zmalały. Jak wynika z danych ERS USDA światowe ceny cukru białego spadły do 508 USD/t wobec 548 USD/t przed miesiącem. Ceny cukru surowego obniżyły się do 398 USD/t względem 449 USD/t w lutym br. Spadek cen cukru był wynikiem dużej podaży, przy nieznacznych zmianach popytu oraz zniżkowy trend cen paliw, tj. ropy naftowej.


Tagi:
źródło: