| Autor: redakcja11

Ceny OMP ponownie zwyżkują

Od drugiego miesiąca 2016 roku w Unii Europejskiej obserwowane było wyhamowanie spadkowej tendencji cen OMP, która trwała praktycznie od drugiego kwartału 2015 r. Jak zauważa FAMMU/FAPA, czerwiec przyniósł wzrost cen OMP w UE, natomiast w lipcu obserwowana była stabilizacja na poziomie zbliżonym do ceny interwencyjnej, a z kolei sierpień przyniósł kolejne zwyżki cen OMP w UE.

Ceny OMP ponownie zwyżkują

Ceny OMP

W dniu 14 sierpnia 2016 roku średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,78 EUR/kg, była zatem większa o 3% niż przed miesiącem tym samym pozostając przy tym na pułapie o 4,7% wyższym niż w analogicznym czasie 2015 r. W analizowanym okresie zwyżkom uległy również ceny OMP na rynku polskim gdzie osiągnęły pułap 1,73 EUR/kg, czyli wyższy o ok. 2,4% niż przed rokiem i o 4,2% niż przed miesiącem. W ujęciu PLN w skali rocznej zaobserwowano wzrost z 7,08 PLN/kg do 7,37 PLN/kg. Wyższe niż w Polsce i średnio w UE ceny OMP odnotowano na rynku dominującego unijnego producenta, jakim są Niemcy. W połowie sierpnia 2016 r. u naszego zachodniego sąsiada utrzymywały się one na poziomie 1,83 EUR/kg, czyli większym o 3,7% w relacji miesięcznej.

 

W przypadku następnego unijnego potentata, jakim jest Holandia, zauważono nieco niższą cenę OMP niż w Niemczech (1,80 EUR/kg), co było o 2,86% wyższą stawką niż przed miesiącem. Dodatkowo obserwowana na przełomie marca i kwietnia stabilizacja cen oraz czerwcowe i sierpniowe zwyżki związane są z funkcjonowaniem skupu interwencyjnego po stałej kwocie 1,698 EUR/kg oraz skupem na drodze przetargów (po 31 marca, gdy został wyczerpany interwencyjny limit skupu OMP). Od dnia 20 kwietnia zwiększono limity ilościowe na zakup OMP w ramach skupu interwencyjnego w związku z czym zamknięto procedurę przetargową. Wzrost limitów przyczyniło się do wyhamowania tendencji spadkowej i zwyżek. Co więcej, zwyżkom sprzyjają także działania UE promujące zmniejszanie produkcji mleczarskiej, które w dłuższym okresie mogą wspierać wejście rynku mleka i produktów mleczarskich we wzrostową fazę cyklu.

 

Aktualnie jednak presję na ceny przetworów mlecznych w UE w dalszym ciągu wywiera ograniczony popyt z Chin i przedłużone rosyjskie embargo. Niekorzystnie dla cen przetworów mlecznych w UE działają doniesienia o większych dostawach mleka w głównych krajach produkcyjnych.
 

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: