Eksport produktów mlecznych

Polskie produkty mleczne znajdują uznanie na rynkach zagranicznych, w wyniku czego krajowy przemysł przetwórczy na rynku mleka od akcesji Polski do UE pozostaje eksporterem netto.

Eksport produktów mlecznych
W okresie styczeń–listopad 2021 r. przychody z wywozu produktów mlecznych otrzymane przez krajową branżę mleczarską ukształtowały się na poziomie większym niż rok wcześniej.
W okresie styczeń–listopad 2021 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 11 mld zł i była o 12% większa niż w okresie styczeń–listopad 2020 r. Wpływy z eksportu tego asortymentu stanowiły 7% udziału w wartości polskiego wywozu rolno-spożywczego.

Głównym kierunkiem eksportu produktów mlecznych z Polski były kraje UE-27. W okresie styczeń–listopad 2021 r. udział tych krajów w wartości wysyłki wyniósł 65% względem 63% przed rokiem. Jednocześnie wpływy uzyskane z eksportu do UE-27 wzrosły o 17% do 1,6 mld EUR.

Największymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy z 465 mln EUR i 19% wartości, Czechy z 154 mln EUR i 6%, Włochy z 123 mln EUR i 5% i Niderlandy z 120 mln EUR i 5%. Udział krajów pozaunijnych, tj. nienależących do WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 29% względem 31% rok wcześniej. Wpływy uzyskane z eksportu osiągnęły 708 mln EUR, czyli więcej o 5% niż w okresie styczeń–listopad 2020 r. Największy udział w wywozie miały Wielka Brytania z 5% wartości wywozu i 122 mln EUR, Chiny z 5% i 112 mln EUR i Algieria z 4% i 107 mln EUR, a także Arabia Saudyjska z 2% i 45 mln EUR. Udział sprzedaży artykułów mleczarskich do krajów WNP w okresie styczeń–listopad 2021 r. wyniósł 5%. Całkowita wartość wywiezionych produktów do WNP ukształtowała się w granicy 126 mln EUR, a zatem mniejszej o 2% niż w okresie styczeń–listopad 2020 r. Produkty mleczne dostarczano głównie na Ukrainę - 5% wartości wywozu za 110 mln EUR.

W strukturze asortymentowej wywozu produktów mlecznych od lat dominującą pozycję z 35% udziału zajmują sery i twarogi. W okresie styczeń–listopad 2021 r. wartość wysyłki tej grupy towarowej wyniosła 837 mln EUR i była o 11% większa niż w analogicznym okresie 2020 r.

Głównym kierunkiem zbytu serów i twarogów były kraje UE-27, z 67% udziałem w wartości wywozu i 561 mln EUR, przede wszystkim Niemcy z 89 mln EUR i 11% i Czechy z 87 mln EUR i 10%, a także Włochy z 73 mln EUR i 9% oraz Słowacja z 48 mln EUR i 6% i Rumunia z 46 mln EUR i 5%. Poza obszar celny UE sery i twarogi wysyłano m.in.: na Ukrainę za 86 mln EUR i 10% udziału, do Wielkiej Brytanii za 59 mln EUR i 7% oraz Arabii Saudyjskiej za 28 mln EUR i 3%.


Tagi:
źródło: