W 2015 r. zaimportowaliśmy żywność za 16 mld euro

Wartość polskiego importu produktów rolno-spożywczych w 2015 r. wyniosła 15,9 mld EUR względem 15,1 mld EUR w 2014 r., a więc jest to o 5% więcej – podaje Agencja Rynku Rolnego.

W 2015 r. zaimportowaliśmy żywność za 16 mld euro

Import żywności do UE

Tak jak w odniesieniu do eksportu, głównym partnerem Polski w przywozie towarów rolno-spożywczych jest UE. W 2015 r. z krajów UE do Polski zakupiono produkty rolno-spożywcze o całkowitej wartości 12,8 mld EUR w stosunku do 12,4 mld EUR w 2014 r. W ogólnej wartości importu tych towarów do Polski udział państw członkowskich UE wyniósł 82% w porównaniu do 81% w 2014 r.
 
Sprowadzone do Polski artykuły rolno-spożywcze przywożono przede wszystkim z Niemiec. W 2015 r. ich wartość osiągnęła poziom większy o 2% do 4,1 mld EUR, jednak udział Niemiec w wartości całego polskiego importu rolno-spożywczego zmalał z 26,2% do 25,6%. Znaczący udział w imporcie wynoszący 11%, zbliżony do notowanego rok wcześniej, miała również Holandia - 1,7 mld EUR. Na dalszej pozycji pod kątem udziału w wartości importu po 4–5% znajdowały się: Belgia - 0,9 mld EUR, Hiszpania - 0,8 mld EUR, Szwecja i Dania po 0,7 mld EUR oraz Włochy i Argentyna po 0,6 mld EUR.
 
W 2015 r. wartość produktów rolno-spożywczych sprowadzonych z krajów WNP wyniosła 598,5 mln EUR względem 557 mln EUR w 2014 r., co daje zwyżkę o 7%. W wyniku czego udział WNP w polskim przywozie tych towarów pozostał na poziomie z 2014 r. i wyniósł 4%.
 
Import według grup towarów
 
Struktura towarowa importu produktów rolno-spożywczych do Polski była podobna do notowanej w 2014 r. Tak jak we wcześniejszym roku największy udział miały produkty mięsne, a więc żywiec, mięso i przetwory - 13%, przy czym w porównaniu do 2014 r. udział tej grupy zmalał o 1 p.p. Kolejną grupę stanowiły alkohole, kawa, herbata i kakao oraz owoce wraz z przetworami po 11% oraz ryby i przetwory - 10%. Ziarno zbóż i przetwory stanowiły 7%, a makuchy oraz cukier i wyroby cukiernicze po 6%.
 
W 2015 r. największa procentowa zwyżka wartości importu wyrażonej w euro, w porównaniu z 2014 r., zaobserwowano w przypadku przywozu tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ryżu po 26%, kawy, herbaty i kakao o 22%, wyrobów spirytusowych o 19%, soków owocowych i warzywnych, nasion roślin oleistych i wyrobów cukierniczych po 15%, owoców i przetworów o 14% oraz mięsa i podrobów z drobiu o 13%, przy 8% spadku kontyngentu. Wyższa była też wartość przywozu przetworów zbożowo-mącznych o 10%, warzyw w sumie z przetworami o 6%, przy zniżce wolumenu o 3%, win, wermutów i szampanów o 4,5%, piwa o 3%, przy obniżce kontyngentu o 6,5%, produktów paszowych innych niż makuchy o 3%, przy spadku wolumenu o 6% oraz ryb o 2%.
 
W stosunku do 2014 r., w 2015 r. najbardziej zmalał import cukru o 29% wartościowo i o 27% ilościowo, ziemniaków i przetworów o 29% wartościowo, przy 28% spadku wolumenu, zwierząt żywych bez drobiu o 21% wartościowo i o 12,5% ilościowo, tłuszczów zwierzęcych o 20% wartościowo i o 13% ilościowo. Niższy był też zakup ziarna zbóż o 15% wartościowo i 16% ilościowo i tłuszczów roślinnych o 5% wartościowo i 7% pod kątem wolumenu. Pomimo zwyżki kontyngentu obniżyła się wartość przywozu mięsa czerwonego i melasy.


Tagi:
źródło: