Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), po spadku obserwowanym od czerwca 2021 r., zwiększył się indeks cen produktów mlecznych, który obliczany jest na podstawie miesięcznych zmian cen eksportowych masła, serów, OMP i pełnego mleka w proszku (PMP).

Indeks cen produktów mlecznych FAO
We wrześniu 2021 r. indeks cen ukształtował się na poziomie 117,9 pkt, a więc wyższym o 1,5% niż w sierpniu 2021 r. i o 15% niż we wrześniu 2020 r. Wzrost indeksu cen produktów mlecznych we wrześniu 2021 r. był spowodowany wysokim poziomem cen odtłuszczonego mleka w proszku i masła, z uwagi na silny, globalny popyt importowy, przy ograniczonych dostawach z Europy.

Zwyżka cen OMP i masła stymulowała też ograniczona produkcja mleka na początku sezonu oraz mniejsze zapasy w Oceanii. Stały popyt wewnętrzny na pełne mleko w proszku i ser w Europie, przy niższej produkcji i niskich zapasach, były czynnikami, które dodatkowo oddziaływały prowzrostowo na notowania cen artykułów mleczarskich na rynku międzynarodowym.


Tagi:
źródło: