Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w październiku 2023 r. zaobserwowano wzrost wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO, po obniżce trwającej od stycznia do września br.

Indeks cen produktów mlecznych FAO
W październiku 2023 r. wskaźnik ten ukształtował się w granicy 111,3 pkt, a więc większej o 2,4 pp. niż we wrześniu 2023 r. Wskaźnik ten był o 28 pp. mniejszy niż przed rokiem. Na wzrost wartości indeksu cen miały wpływ rosnące ceny proszku mlecznego i masła na rynku międzynarodowym, co było głównie wynikiem zwiększonego zapotrzebowania importowego ze strony Europy Zachodniej oraz Azji Północno-Wschodniej.


Tagi:
źródło: