Polski handel zagraniczny artykułami mlecznymi

W 2018 r. w wyniku pogorszenia koniunktury na globalnym rynku mleka, czego wyrazem są mniejsze niż rok wcześniej ceny większości trwałych wywozowych produktów mlecznych, zwyżkowa dynamika handlu zagranicznego branży mleczarskiej uległa wyhamowaniu.

Polski handel zagraniczny artykułami mlecznymi
W okresie styczeń–sierpień 2018 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski ukształtowała się w granicy 1,5 mld EUR, tj. o 0,5% wyższej niż w analogicznym czasie 2017 r. Jednocześnie wartość sprowadzonych do Polski artykułów była o 1% większa niż rok wcześniej i wyniosła 665 mln EUR. W okresie styczeń–sierpień 2018 r. dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami mlecznymi wyniosło 866 mln EUR i było podobne do notowanego rok wcześniej.
 
W największym stopniu zwiększył się eksport odtłuszczonego mleka w proszku, masła, serów, twarogów oraz lodów. Wzrósł również wywóz jogurtów i napojów fermentowanych. W okresie ośmiu miesięcy 2018 r. z Polski wyeksportowano 91 tys. ton OMP i 49 tys. ton masła, odpowiednio o 32% i 15% więcej niż rok wcześniej. Wysyłka serów i twarogów ukształtowała się w granicy 176 tys. ton, a więc wyższej o 6%. W eksporcie tej grupy asortymentowej przeważają sery podpuszczkowe dojrzewające, których w okresie styczeń–sierpień br. wysłano 111 tys. ton, tj. o 9% więcej niż przed rokiem. Na rynkach zagranicznych ulokowano także 71 tys. ton jogurtów i napojów fermentowanych oraz 59 tys. ton lodów, odpowiednio o 3% i 5% więcej niż w okresie ośmiu miesięcy 2017 r. Jednocześnie o 1% niższy był eksport mleka płynnego i śmietany – 444 tys. ton, a także serwatki – 148 tys. ton. O 30% do 1,9 tys. ton ograniczono także wywóz kazeiny.
 
Od akcesji Polski do Unii Europejskiej największym rynkiem zbytu polskich produktów mlecznych są kraje unijne. W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2018 r. udział tych krajów w wartości wywozu z Polski był o 2,2 pp. większy niż przed rokiem i wyniósł 78,8%. Największymi importerami produktów mlecznych były Niemcy - 339 mln EUR, Holandia - 135 mln EUR, Czechy - 117 mln EUR, Włochy - 72 mln EUR i Wielka Brytania - 71 mln EUR. Udział WNP w wywozie, podobnie jak rok wcześniej, wyniósł 1%. Jednocześnie udział krajów nienależących do UE ani WNP stanowił 20% w stosunku do 22% rok wcześniej. Spośród tych krajów największy udział w dostawie produktów mlecznych z Polski miała Algieria z 4% wartości wywozu oraz Chiny i Arabia Saudyjska - po 2%.
 
W okresie ośmiu miesięcy 2018 r. w największym stopniu zwiększył się import lodów – o 17% do 23 tys. ton oraz masła – o 11% do 14 tys. ton. Sprowadzono również więcej o 10% do 154 tys. ton mleka płynnego i śmietany niż w okresie ośmiu miesięcy 2017 r., o 4% do 51 tys. ton jogurtów i napojów fermentowanych oraz 24 tys. ton OMP i 23 tys. ton serów niedojrzewających, tj. odpowiednio o 3% i 1% więcej. O 15% do 6,6 tys. ton zwiększono także przywóz kazeiny. Ograniczono z kolei przywóz serwatki – do 69 tys. ton oraz serów dojrzewających – do 37 tys. ton, w obu przypadkach o 4%.


Tagi:
źródło: