| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi

W okresie siedmiu miesięcy 2021 r. zwiększyły się przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską.

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi
Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–lipiec 2021 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 1,5 mld EUR - 7 mld zł i była o 6,5% większa niż w analogicznym okresie 2020 r. Jednocześnie na przywóz tego asortymentu wydatkowano 0,7 mld EUR - 3,2 mld zł, a zatem więcej o 7% niż w miesiącach styczeń–lipiec 2020 r. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie siedmiu miesięcy 2021 r. ukształtowało się w granicy 0,8 mld EUR - 3,8 mld zł, czyli wyższym o 6% niż w okresie styczeń–lipiec 2020 r.

Produkty mleczne z Polski eksportowane były głównie do UE-27. W okresie styczeń–lipiec 2021 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 64%, a wpływy uzyskane z wywozy zwiększyły się o 10% do 990 mln EUR. Najważniejszymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy z 19% wartości i 297 mln EUR, Czechy z 6% i 93 mln EUR, Włochy z 6% i 86 mln EUR, Niderlandy z 5% i 70 mln EUR oraz Rumunia z 4% i 59 mln EUR.

Udział wysyłki artykułów mleczarskich do krajów WNP był relatywnie nieznaczny i w okresie siedmiu miesięcy 2021 r. wyniósł 5%. Całkowita wartość wyeksportowanych produktów do WNP ukształtowała się na poziomie 73 mln EUR, czyli niższym o 15% niż w okresie styczeń–lipiec 2020 r. Produkty mleczne dostarczano przede wszystkim na Ukrainę - 4% wartości wywozu i 63 mln EUR. Udział krajów pozaunijnych, ale nienależących do WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 31% wobec 32% rok wcześniej.

Wpływy uzyskane z eksportu osiągnęły 479 mln EUR, a więc o 3% więcej niż w okresie styczeń–lipiec 2020 r. Największy udział w wywozie miały Chiny i Wielka Brytania – po około 5% wartości wywozu, tj. odpowiednio 85 mln EUR i 83 mln EUR, a także Algieria - 4% i 65 mln EUR oraz Arabia Saudyjska - 2% i 33 mln EUR.


Tagi:
źródło: