Produkcja artykułów mlecznych

W październiku 2023 r. produkcja mleka płynnego wynosiła 285,6 mln litrów i była większa o 1,1% niż przed miesiącem, ale niższa o 5,9% niż w październiku 2022 r. W okresie styczeń – październik produkcja mleka płynnego wyniosła 2 904,6 mln litów i była niższa o 4,1% niż w porównywalnym okresie 2022 roku.

Produkcja artykułów mlecznych
Produkcja śmietany w październiku 2023 r. wynosiła 18,6 mln litrów i była wyższa o 9,4% niż przed miesiącem, ale mniejsza o 12,3% niż przed rokiem. W okresie dziesięciu miesięcy produkcja śmietany wyniosła 182,8 mln litrów i była niższa o 8% niż w porównywalnym okresie 2022 roku.

W październiku 2023 r. wyprodukowano 32,6 mln litrów jogurtu i była wyższa o 4,2% niż w poprzednim miesiącu oraz o 14% niż w październiku 2022 roku. Od stycznia do października produkcja jogurtów wyniosła 310,7 mln litrów i była o 2,2% większa niż w tym samym okresie 2022 roku.

W październiku 2022 r. produkcja serów twarogowych wynosiła 46,6 tys. ton i była większa o 10,7% niż przed miesiącem oraz o 9,1% wyższa niż w tym samym miesiącu 2022 roku. W okresie styczeń – październik produkcja serów twarogowych wyniosła 431,5 tys. ton i była o 1,9% wyższa niż a analogicznym okresie 2022 roku.

W październiku 2023 r. wyprodukowano 33,9 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających, tj. o 5,3% więcej niż we wrześniu oraz o 10,4% więcej niż w październiku 2022 r. Od stycznia do października wyprodukowano 322,0 tys. ton serów podpuszczkowych tj. o 2,4% więcej niż w tym samym czasie 2022 roku.

Produkcja masła w październiku 2023 r. ukształtowała się na poziomie 20,5 tys. ton i była o 5,7% wyższa niż przed miesiącem, ale o 1,4% niższa niż w analogicznym miesiącu 2022 roku. W okresie dziesięciu miesięcy produkcja masła ukształtowała się na poziomie 218,2 tys. ton i była wyższa o 6% niż w analogicznym okresie 2022 roku.

W październiku 2023 r. wyprodukowano 21,8 tys. ton OMP, a więc więcej o 94,6% niż we wrześniu oraz o 91,2% niż w porównywalnym miesiącu 2022 roku. W okresie styczeń – październik produkcja OMP wyniosła 167,7 tys. ton i była wyższa o 10,5% niż w tym samym czasie 2022 roku.

Produkcja PMP w październiku 2023 r. wynosiła 3,6 tys. ton i była większa o 56,5% niż miesiąc wcześniej oraz o 20% niż w październiku 2022 roku. W okresie dziesięciu miesięcy produkcja PMP wyniosła 29,2 tys. ton i była taka sama jak w analogicznym okresie 2022 roku.
 


Tagi:
źródło: