Produkcja mleka surowego w Polsce

W 2022 r. produkcja krowiego mleka surowego w Polsce była wyższa od zapotrzebowania wewnętrznego, co stwarzało możliwość sprzedaży nadwyżek na rynkach zagranicznych, czemu dodatkowo sprzyjało zapotrzebowanie wysyłkowe na produkty mleczne z Polski.

Produkcja mleka surowego w Polsce
Na wzrost wartości wysyłki wpływ miało m.in. osłabienie złotego wobec euro i dolara amerykańskiego oraz obniżka produkcji mleka u kluczowych producentów w UE. Produkty mleczne z Polski eksportowane były głównie do UE-27.

W okresie styczeń–listopad 2022 r. udział krajów unijnych w ogólnej wartości wywozu wyniósł 72%, a wpływy przede wszystkim z wwozu wzrosły o 52% do 2,4 mld EUR. Najważniejszymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 20% wartości i 685 mln EUR, w tym eksport głównie mleka płynnego i śmietany oraz serów i twarogów, Czechy z 7% i 230 mln EUR, w tym wywóz przede wszystkim serów i twarogów oraz masła i tłuszczów mlecznych, Niderlandy z 6% i 202 mln EUR, w tym wywóz masła i tłuszczów mlecznych, serwatki oraz OMP oraz Włochy z 6% i 190 mln EUR, w tym wysyłka głównie serów i twarogów oraz OMP.


 


Tagi:
źródło: