| Autor: redakcja6

Dobre wyniki sektora mleczarskiego (I-IX 2013)

Według analityków Banku BGŻ, w całym 2013 roku wyniki finansowe sektora mleczarskiego w Polsce uległy znacznej poprawie.

Dobre wyniki sektora mleczarskiego (I-IX 2013)
W trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku zwiększeniu uległy koszty firm z branży, niemniej wzrost przychodów był znacznie silniejszy. Sprzyjała temu korzystna koniunktura na rynku światowym, czyli ograniczona produkcja mleka w krajach należących do czołówki eksporterów i silny popyt importowy zgłaszany przez Rosję i Chiny.
 
W związku z tym odnotowano dynamiczny wzrost eksportu z Polski. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku wartość sprzedaży zagranicznej wyniosła 4975,1 mln zł, czyli była o 15% wyższa niż tym samym okresie roku poprzedniego.
 
Wraz ze wzrostem wywozu poza granice Polski nastąpił wzrost rentowności sektora mleczarskiego. W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 osób, w okresie od stycznia do września, przeciętna stopa zysku uplasowała się na poziomie 2,88%, co oznacza aż o 1,24% więcej w stosunku do roku poprzedniego. Niemniej, jest to nadal niższy wynik, niż osiągnięty w branży spożywczej ogółem, która w ciągu pierwszych trzech kwartałów osiągnęła 4,13% wobec 3,86% przed rokiem.
 
Jak podają eksperci, przychody sektora mleczarskiego po dziewięciu miesiącach bieżącego roku wyniosły 21,5 mld zł, co oznacza, że były o ponad 9% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spowodowane było to wzrostem, cen zbytu artykułów mleczarskich, zwłaszcza serów, masła oraz mleka w proszku. Jednocześnie zwiększył się poziom kosztów – o 8% w relacji rocznej do poziomu 20,7 mld zł.
 
Co ciekawe, w bieżącym roku w najlepszej sytuacji znalazły się przedsiębiorstwa produkujące sery, mleko w proszku oraz masło. Gorsze wyniki notowały podmioty specjalizujące się w wytwórstwie jogurtów i deserów mlecznych, które kierowane są głównie na rynek krajowy. W Polsce bowiem ceny ich zbytu pozostawały na niezmienionym poziomie przy jednoczesnym wzrośnie kosztów.
 
Według analityków Banku BGŻ, w pierwszej połowie 2014 roku nastąpi nieznaczne pogorszenie wyników sektora mleczarskiego w Polsce spowodowane rekordowo wysokimi kosztami zakupu mleka.
 
Z szacunków ekspertów wynika także, że w przyszłym roku ceny skupu zaczną stopniowo opadać, ale będą kształtować się na bardzo wysokim poziomie. Ponadto możliwy jest spadek cen zbytu stałych przetworów mleczarskich. Natomiast poprawie ulegnie prawdopodobnie koniunktura na rynku artykułów płynnych, ze względu na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce oraz lepszą sytuację na rynku pracy.

 Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!