Rynek produktów mleczarskich w Polsce (25.06.2017)

Mniejsza produkcja masła i wzrost jego cen na rynkach zagranicznych wpływa stymulująco na wzrost krajowych cen zbytu tego produktu. W Polsce ceny masła w czerwcu 2017 r. osiągnęły historycznie największy poziom.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (25.06.2017)
Krajowe ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 19–25 czerwca 2017 r. cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 20,55 zł/kg, a więc wyższym o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 10% niż przed miesiącem.
 
Za masło konfekcjonowane krajowi wytwórcy otrzymywali 20,79 zł/kg, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 7% niż w porównywalnym okresie maja br. W stosunku do cen sprzed roku masło konfekcjonowane było droższe o 63%, a masło w blokach – o 80%.
 
Rosną również ceny mleka w proszku. W dniach 19–25 czerwca 2017 r. odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 7,92 zł/kg, a więc drożej o 2% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem.
 
Za pełne mleko w proszku płacono 11,99 zł/kg, tj. więcej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 3% niż w analogicznym tygodniu maja br. Jednocześnie OMP było droższe niż przed rokiem o 13%, a PMP – o 37%.
 
Cena sera Edamskiego ukształtowała się na poziomie 14,31 zł/kg, a zatem o 0,03 zł/kg niższym niż w poprzednim notowaniu. Za ser Gouda płacono 14,32 zł/kg, tj. o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Te gatunki serów były droższe o 5–6% niż przed miesiącem i o 38–43% niż rok wcześniej.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W portach Europy Zachodniej ceny masła i mleka w proszku wykazują tendencje wzrostowe. Za masło 23 czerwca 2017 r. płacono 6 463 USD/t, a więc więcej o 7% niż w poprzednim notowaniu (z 9.06.br.) i o 14% niż przed miesiącem. Cena odtłuszczonego mleka w proszku, tak jak dwa tygodnie wcześniej, wyniosła 2 263 USD/t. Był to poziom o 8% wyższy niż miesiąc wcześniej. Cena PMP wyniosła 3 475 USD/t i była większa o 2% niż na początku czerwca br. i o 7% niż w końcu maja br. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było droższe ponad dwukrotnie, OMP – o 18%, a PMP – o 50%.
 
W Oceanii 23 czerwca 2017 r. masło zbywano po 5 775 USD/t, a więc drożej o 1% niż w poprzednim notowaniu (9.06.br.) i o 11% niż przed miesiącem. Za OMP płacono 2 100 USD/t, czyli o 1% więcej niż dwa tygodnie wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. W Oceanii spadkowi uległy natomiast ceny PMP. Za proszek ten 23 czerwca br. uzyskiwano 3 125 USD/t, tj. mniej o 2% niż na początku czerwca br. i o 3% niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen sprzed roku cena masła wzrosła ponad dwukrotnie, OMP – o 14%, a PMP – o 49%.


Tagi:
źródło: