| Autor: mikolaj

Rząd przyjął projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

W dniu 26 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedłożony przez ministra zdrowia.

Rząd przyjął projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do europejskich przepisów dotyczących szczegółowych wymagań związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów. Dotyczy to także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego surowego cukru (luzem).

Zmiany mają na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Tagi:
źródło: