| Autor: redakcja1

Sery najważniejszym produktem polskiego eksportu mleczarskiego

Pomimo 5% dynamiki spadku wartości wywozu, w 2014 roku sery pozostały najważniejszą pozycją polskiego eksportu mleczarskiego z niespełna 35% udziałem w jego łącznej wartości. W 2014 roku poza granice Polski wywieziono 204,6 tys. ton tych przetworów, a więc o 1,5% mniej niż rok wcześniej, a w wyniku mniejszych cen odnotowano 5% zniżkę wartości eksportu, która wyniosła 657 mln EUR – podaje FAMMU/FAPA.

Sery najważniejszym produktem polskiego eksportu mleczarskiego

Eksport serów z Polski

Najważniejszym rodzajem wysyłanych serów są sery dojrzewające, oznaczone zbiorczo kodem PCN 0406 90. Ich eksport stanowił ponad połowę wartości, tj. 346,65 mln EUR i 47% wolumenu - 95,56 tys. ton wszystkich serów, jakie w minionym roku trafiły z Polski za granicę. Oznaczało to 12% spadek wartości, przy 8% zniżce ilości w stosunku do poprzedniego roku.

 

Drugą istotną kategorię stanowią nadal sery świeże i twarogi. W wysyłce z 2014 roku odnotowano 4% zwyżkę wartości do 155,6 mln EUR, przy czym jest to 24% udział w eksporcie serów ogółem, a wolumen sprzedaży zwiększył się o 9% wobec 2013 roku do 60,3 tys. ton. Słabsze wyniki ilościowe zanotowano w wywozie serów topionych, które przez lata zajmowały one drugą pozycję pod kątem wartości eksportowanych serów, wyjątkowy był rok 2011, kiedy to spadły na trzecią pozycję, podobnie było w 2013 r. i 2014 r. Natomiast wolumen wywozu wzrósł jedynie o 2% do 45,7 tys. ton, a wartość była wyższa o 5% do 142,6 mln EUR, co stanowiło 20% wartości eksportu serów ogółem. Z tytułu wysyłki 2,5 tys. ton pozostałych typów serów z przerostami błękitnej pleśni oraz tartych lub proszkowanych uzyskano w sumie 12,1 mln EUR.

Najwięcej polskich serów trafia do UE

Od lat głównymi importerami serów i twarogów z Polski były państwa UE, jednak w 2013 roku na skutek wzrostu popytu na polskie artykułu mleczarskie z Rosji, to ten kraj stał się największym odbiorcą serów z Polski. Utrzymywał on funkcję lidera jeszcze w pierwszej połowie 2015 roku, ale w wyniku wprowadzonego w sierpniu embargo, w całym 2014 roku Rosja spadła na drugie miejsce pod względem ilości sprowadzanych w tym kierunku serów. Eksport do tego kraju zmalał w ujęciu wartościowym o 36,9% do 67,6 mln EUR przy ponad 38,7% zniżce wolumenu do 17,7 tys. ton.

 

Pomimo niespełna 3% obniżki ilości do 26,1 tys. ton i 5% zniżce wartości do 81 mln EUR, czołowym odbiorcą serów z Polski stały się Czechy. W związku z takim stanem rzeczy zwiększyło się znaczenie Unii Europejskiej jako importera serów z Polski, gdzie trafiło w ubiegłym roku do krajów UE 63% ogółu wywozu serów, a w ujęciu wartościowym było to 455,9 mln EUR, tj. o 1,4% mniej niż w 2013 roku. Spadło z kolei znaczenie Wspólnoty Państw niepodległych z 17% w 2013 roku do 12,7% w 2014 r. Wysyłka do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej obniżyła się wartościowo o 31% do 76 mln EUR, choć eksport do Białorusi wzrósł czterokrotnie do 5,4 mln EUR.

 

W zeszłym roku wśród największych unijnych rynków eksportu serów nastąpiły nieznaczne zmiany. O 14,5% zmalała wartość sprzedaży do Niemiec – trzeciego odbiorcy polskich serów w UE. W 2014 roku wywieziono tam 22,1 tys. ton serów i twarogów o 9,5% w skali roku za 67,2 mln EUR. Wzrosty zanotowano w sprzedaży serów do Włoch i Wielkiej Brytanii, które zajmują kolejno czwarte i szóste miejsce w strukturze importerów polskich serów, gdzie wolumen zwiększył się odpowiednio o 12,7% do 17,9 tys. ton i 3,4% do 11,2 tys. ton, w ujęciu wartościowym odnotowano z kolei zwyżki o 8,6% do 62,6 mln EUR w odniesieniu do Włoch i o 3,8% do 37,5 mln EUR do Wielkiej Brytanii. Natomiast 11% spadek zanotowano w stosunku do piątego pod względem wartości odbiorcy serów z Polski jakim jest Słowacja, gdzie wartość kontyngentu wynosi 40,5 mln EUR.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!