UE wyeksportuje 19,2 mln ton produktów mleczarskich

Jak wynika danych z najnowszego raportu FAO Food Outlook, w 2016 r. globalny eksport produktów mleczarskich w ekwiwalencie mleka zwiększy się o 1,5 proc. do 73,2 mln t. Oznacza to, że przedmiotem wymiany międzynarodowej stanie się 9 proc. światowej produkcji mleka. Unia Europejska wyeksportuje 19,2 mln t produktów mleczarskich, a więc jedynie o 0,2 mln mniej niż Nowa Zelandia – zauważa Bank BGŻ BNP Paribas.

UE wyeksportuje 19,2 mln ton produktów mleczarskich

Eksport produktów mleczarskich

Wzrost wymiany będzie determinowany głównie zwiększającym się zapotrzebowaniem importowym z rynku azjatyckiego. W związku z tym, FAO przewiduje, że zakupy ze strony największego globalnego importera produktów mleczarskich, a więc Chin wzrosną o 6,6 proc. do 11,4 mln t, a w sumie rynki azjatyckie zakupią 40,9 mln t tych produktów, czyli o 2,8 proc. więcej niż przed rokiem. Wielkość ta będzie stanowić 59 proc. światowego przywozu produktów mleczarskich.
 
Rosnący popyt na rynku wewnętrznym w USA, spowoduje, że dostawy do tego kraju w 2016 r. zwyżkują o 4,9 proc. do 2,1 mln t. Zakupy produktów mleczarskich zwiększy też Rosja, o 4 proc. do 3,1 mln t. Jak wynika z danych FAO, mimo szacowanego, zwiększonego zapotrzebowania na produkty mleczarskie ze strony Algierii o 2,2 do 3,1 mln t, łączny wywóz do krajów afrykańskich będzie minimalnie niższy niż w 2015 r.
 
Zakupy ze strony Meksyku, drugiego po Chinach czołowego importera, będą na podobnym poziomie jak w 2015 r. W odniesieniu do Ameryki Południowej, FAO przewiduje 2,8-proc. zniżkę zakupów. Z uwagi na notowane w ostatnim czasie  niesprzyjające warunki pogodowe, co w konsekwencji przekłada się na mniejszą produkcję mleka, przywóz ze strony Ameryki Południowej może być wyższy niż przewidują to analitycy FAO.
 
Po stronie eksportu największy wzrost wysyłki zaobserwuje Unia Europejska, skąd w 2016 r. zostanie wywiezionych 19,2 mln t produktów mleczarskich w ekwiwalencie mleka, a więc to o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem. Sporo niższą dynamikę zwyżki zaobserwuje z kolei Nowa Zelandia – o 0,4 proc. do 19,4 mln t. Tym samym kontyngent eksportu produktów mleczarskich z UE będzie jedynie o 0,2 mln t mniejszy niż z Nowej Zelandii, podczas gdy jeszcze w latach 2012-2014, różnica ta wyniosła średnio 1,9 mln t. Ponadto wysyłka produktów mleczarskich z Białorusi, ze względu na zakupy ze strony Rosji, zwiększy się o 3,4% do 5 mln t.
 
W odniesieniu do poszczególnych grup produktów, najbardziej dynamicznie będzie rozwijała się wysyłka masła, o 4,6 proc. do 989 tys. t w masie produktu, w tym przede wszystkim wysoką dynamikę eksportu odnotują Białoruś o 14,5 proc. oraz UE o 13,2 proc. Wywóz OMP wzrośnie o 2,8 proc. do 2,3 mln t, a PMP będzie na takim samym poziomie jak w 2015 r., w tym sprzedaż PMP z Nowej Zelandii zmaleje o 0,8 proc., z Argentyny o 8,2 proc., a z UE będzie wyższy o 3,4 proc. Eksport serów z UE wzrośnie o 6,1 proc. do 763 tys. t, podczas gdy z Nowej Zelandii zmaleje o 6,7 proc. do 305 tys. t, a z USA o 3,7 proc. do 306 tys. t. W sumie globalny eksport serów będzie wyższy o 1,6 proc. do 2,4 mln t.
 
Jak widać, w przypadku większości grup produktów dynamika zwyżki wywozu z UE będzie większa od zmian w sprzedaży z Nowej Zelandii, a udział UE w światowym eksporcie wzrośnie o 0,7 pkt. proc. do 26,2 proc.
 


Tagi:
źródło: