| Autor: redakcja1

Eksport produktów mleczarskich spadł do poziomu najniższego od 2012 r.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w 2016 r. wartość wyeksportowanych produktów mleczarskich z Polski wyniosła 1,47 mld EUR i w porównaniu z 2015 r. obniżyła się o 4,9%, a w porównaniu z rekordowym 2014 r. spadła o 19%. Odnotowana w 2016 r. wartość eksportu produktów mleczarskich była na najniższym poziomie od 2012 r.

Eksport produktów mleczarskich spadł do poziomu najniższego od 2012 r.

Eksport produktów mleczarskich z Polski


Obniżka wartości eksportu w 2016 r. była przede wszystkim konsekwencją znaczącego spadku wolumenu wywozu mleka w proszku - o 22,8% do 109,9 tys. t. Jak wskazuje Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, przeciętna cena uzyskiwana za te produkty była niższa niż w 2015 r., przez co spadek eksportu w ujęciu wartościowym był głębszy i wyniósł 31,9%. W porównaniu z 2014 r. wartość eksportu mleka w proszku obniżyła się o 56%.
 
Przyczyn obniżenia wielkości eksportu mleka w proszku trzeba szukać przede wszystkim w tym, że w pierwszej połowie 2016 r. ceny odtłuszczonego mleka w proszku utrzymywały się na niższym od interwencyjnego poziomie przez co część producentów zbyła je na zapasy interwencyjne. Należy zauważyć, że zapasy OMP w ramach skupu interwencyjnego na koniec grudnia 2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem zwiększyły się o 33,2 tys. t, a ich poziom na koniec 2016 r. - 35,8 tys. t - odpowiadał 20% rocznej produkcji w dużych zakładach w 2016 r. Warto też dodać, że podobne tendencje obserwowano w UE. Wg danych Komisji Europejskiej, wolumen eksportu OMP z UE-28 w 2016 r. obniżył się o 17%, a poziom zapasów pozostających w ramach publicznego i prywatnego przechowywania na koniec roku odpowiadał ok. 27% rocznej produkcji w 2016 r.
 
W 2016 r. wartość eksportu serwatki z Polski obniżyła się o 12,9%, a jej wolumen zmniejszył się o 7,1% do 221,6 tys. t. Spadła również wartość wywozu jogurtów i pozostałych napojów fermentowanych - o 8,3%, a wolumen zmniejszył się o 9,6% do 91,8 tys. t.
 
Zwiększyła się natomiast w 2016 r. wartość eksportu masła i pozostałych tłuszczów mlecznych (o 7,9%), serów i twarogów (o 4,4%) oraz mleka płynnego łącznie z "przerzutowym" (o 3,5%).
 
W 2016 r. wolumen sprzedaży zagranicznej masła, w relacji do 2015 r. zwiększył się o 9,1% do 45,1 tys. t, a w porównaniu do 2013 r. wzrósł o 39%. Wolumen eksportu serów w 2016 r. zwiększył się o 4,6% do 233,4 tys. t.
 
Sprzedaż zagraniczna mleka płynnego (łącznie z "przerzutowym") zwiększyła się o 14,7% do 603,2 tys. t, co wynikało przede wszystkim ze zwiększonej sprzedaży mleka w dużych opakowaniach. Wg danych KE za pierwszych dziesięć miesięcy 2016 r. eksport mleka w małych opakowaniach (do 2 litrów) wzrósł o 9,3% (r/r) do 118 tys. t, a w opakowaniach powyżej 2 litrów zwiększył się o 19,5% do 389 tys. t.
 
Warto dodać, że w 2016 r., na skutek osłabienia polskiego złotego, spadek wartości eksportu produktów mleczarskich z Polski wyrażony w PLN był mniejszy niż w EUR - wyniósł 1,1%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!