Dynamicznie rozwija się eksport polskiego mleka płynnego

Według wstępnych danych MF (za MRiRW) w listopadzie 2016 r. wolumen eksportu wszystkich głównych grup produktów mleczarskich, z wyjątkiem masła, był większy niż w listopadzie 2015 r.

Dynamicznie rozwija się eksport polskiego mleka płynnego
Znacząco, bo o 34% w porównaniu z listopadem 2015 r., zwiększył się eksport mleka w proszku. Roczne tempo wzrostu było wyższe niż w październiku kiedy to wyniosło ok. 4%. Niemniej jednak łącznie w jedenastu miesiącach 2016 r. z Polski sprzedano o 22% mniej mleka w proszku niż w analogicznym okresie 2015 r.

Jak podaje Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, w listopadzie 2016 r. wolumen eksportu napojów fermentowanych zwiększył się o 23% (r/r), jednak łącza jego wielkość w jedenastu miesiącach 2016 r. była o 10% mniejsza niż przed rokiem.

 

Nadal dynamicznie rozwija się eksport mleka płynnego, którego wolumen w listopadzie 2016 r. był o 19% większy niż w listopadzie 2015 r., a łącznie w jedenastu miesiącach 2016 r. zwiększył się o 17% (r/r).
 
Eksport serów w listopadzie 2016 r. zwiększył się o 5,7% (r/r), a serwatki o 1,9% (r/r), przy czym łącznie w jedenastu miesiącach 2016 r. eksport serów zwiększył się o 5%, a serwatki spadł o 8%. Osłabł eksport masła - w listopadzie 2016 r. był o 2,7% mniejszy niż przed rokiem, jednak w jedenastu miesiącach 2016 r. był o 11% (r/r) większy.


Tagi:
źródło: