Od 2000 r. rynek ekologiczny na świecie wzrósł o ponad 350%

W latach 2000-2015 globalny rynek ekologiczny zwiększył się z 16,8 mld Euro do 76,7 mld Euro co oznacza wzrost o 355%.

Od 2000 r. rynek ekologiczny na świecie wzrósł o ponad 350%

Rynek ekologiczny na świecie

Jak wskazuje FAMMU/FAPA, wiodącym rynkiem produktów ekologicznych były Stany Zjednoczone, gdyż jego wartość to 35,9 mld Euro, z rocznym przyrostem 11% w 2015 roku. Na drugim miejscu są Niemcy z rynkiem o wartości 8,6 mld Euro, potem Francja – 5,5 mld Euro oraz Chiny – 4,7 mld Euro.
 
W 2015 roku przyrost sprzedaży większości głównych rynków cechował dwucyfrowy wynik. Największa konsumpcja produktów ekologicznych na osobę była tradycyjnie w Szwajcarii – 262 Euro, Danii - 191 Euro oraz Szwecji – 177 Euro. Dania miała również największy udział produktów ekologicznych w rynku spożywczym, a więc 8,4%. W 2015 roku pod uprawy ekologiczne na świecie przeznaczono 50,9 mln ha, co oznacza rekordową roczną zwyżkę o 6,5 mln ha wzgledem 2014 roku.
 
Największy światowy udział w eko areale ma Australia – 22,7 mln ha, Argentyna – 3,1 mln ha oraz USA - 2 mln ha. Największy udział ekologicznego areału wobec globalnego areału był w Oceanii 22,8 mln ha - 45%, Europie 12,7 mln ha - 25% oraz Ameryce Łacińskiej 6,7 mln ha - 13%.
 
Największy udział eko obszaru wobec łącznej powierzchni uprawy tego kraju był w Liechtenstein - 30,2%, Austrii - 21,3% oraz Szwecji - 16,9%. W 11 krajach ekologiczny obszar obejmuje ponad 10% ziem rolnych. Największa sprzedaż detaliczna produktów ekologicznych była w USA 47% wartości światowej sprzedaży oraz w UE28 – 36%.


Tagi:
źródło: