| Autor: redakcja1

KAS w Olsztynie ujawniła oszustwo podatkowe w obrocie olejem rzepakowym

Skarb Państwa stracił blisko 25 mln zł na obrocie olejem rzepakowym. W oszustwie podatkowym brało udział szereg podmiotów w tym 2 wykazujące siedzibę w tym samym miejscu na terenie Czech reprezentowane przez jednego obywatela polskiego.

KAS w Olsztynie ujawniła oszustwo podatkowe w obrocie olejem rzepakowym
Pracownicy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego  w Olsztynie w wyniku przeprowadzonych czynności analitycznych ujawnili podmiot, który zmniejszył wpłaty do budżetu państwa podatku od towarów i usług o prawie 50%, jednocześnie zaczął  obracać olejem rzepakowym, choć jego podstawowym profilem działalności był import towarów z Chin i ich sprzedaż do supermarketów w kraju. Przeprowadzone czynności w ramach kontroli celno – skarbowej wykazały, że olej rzepakowy krążył w zamkniętym łańcuchu transakcji pomiędzy tymi samymi podmiotami, gdzie brakowało ostatecznego odbiorcy. Blisko 1330 faktur zakupu i sprzedaży dotyczyło tych samych partii  towarów w tych samych ilościach.  

Dla uwiarygodnienia transakcji podmioty wynajęły place z odpowiednimi zbiornikami do których przepompowywano olej rzepakowy, który następnie był transportowany pomiędzy takimi miejscami położonymi w Polsce i Czechach oddalonymi od siebie o ok 40 km, co pozwalało na szybkie przemieszczanie tych samych partii towaru pomiędzy dwoma krajami. Kontrolowany podmiot wykazywał sprzedaż towaru do podmiotów w  Czechach, które z kolei  wykazywały sprzedaż do  podmiotów w Polsce (te nie rozliczały się z urzędami skarbowymi), by w ostateczności towar z powrotem trafił do kontrolowanego podmiotu.

Ponadto podmioty przelewały pomiędzy sobą kwoty określone na fakturach za pośrednictwem rachunków bankowych, łącznie obrócono kwotą ponad 135 mln zł. Faktyczna działalność kontrolowanego podmiotu generowała kilkumilionowe wpłaty podatku VAT do urzędu skarbowego miesięcznie. Opisany proceder powodował zmniejszenie tych zobowiązań, bowiem kontrolowany podmiot pomniejszał swoje zobowiązania podatkowe o podatek, który nie został zapłacony do budżetu państwa na wcześniejszym etapie obrotu. Taki „wyreżyserowany" obrót olejem rzepakowym doprowadził do strat Skarbu Państwa rzędu 25 mln zł.

 
W wyniku przeprowadzonej kontroli celno – skarbowej kontrolowany podmiot skorygował swoje deklaracje podatkowe wykazując do wpłaty uszczuplone należności budżetowe w kwocie blisko 25 mln zł. Dotychczas wpłacił 7,3 mln zł uszczuplonych należności wraz z odsetkami za zwłokę.


Tagi:
źródło: