VAT i strony powiązane

 • 2020-12-16

  Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze a faktura uproszczona

  Przepisy i regulacje

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z art. 6 ww. ustawy producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu, wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i...

 • 2020-10-12

  Składki ZUS z rachunku VAT – są plany

  Przepisy i regulacje

  Funkcjonowanie mechanizmu podzielonej płatności jest cały czas udoskonalane. W początkowej fazie jego obowiązywania, tj. od 1 lipca 2018 r. możliwość wydatkowania środków na rachunku VAT była ograniczona wyłącznie do regulowania kwot podatku wykazanych w fakturach dokumentujących nabycie towarów lub usług oraz zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego.

 • 2020-09-21

  Minister Finansów wyjaśnia - 8% VAT na nasienie zwierząt

  Przepisy i regulacje

  Koncepcja nowej matrycy stawek VAT jest oparta na ww. klasyfikacjach oraz na założeniu opodatkowania jedną stawką VAT całych (N miarę możliwości) działów towarowych CN. co w połączeniu z zupełnie inną budową i systematyką PKWiU oraz CN spowodowało, że zmiana stawek na niektóre towary - podwyższenie stawki dla pewnych towarów lub obniżenie dla innych — była nieuniknionym...

 • 2020-07-17

  Minister Rolnictwa za obniżeniem stawki VAT na nasienie zwierząt

  Finanse i prawo

  W opinii Ministra Rolnictwa konieczne jest przywrócenie w odniesieniu do nasienia bydlęcego i pozostałego o kodzie CN 0511 10 00 możliwości stosowania 8% stawki VAT, tak jak dotychczas.

 • 2020-07-08

  Stawki VAT w rolnictwie

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  – Od kilku dni trwa jakaś zorganizowana akcja dezinformacji. Ilość kłamstw jakie się ukazują na temat VAT-u na produkty związane z rolnictwem jest przerażająca – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 • 2020-04-03

  Resort finansów w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez rolników

  Finanse i prawo

  Wprowadzony od dnia 1 listopada 2019 r. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dotyczy również rolników, bez względu na ich status w podatku VAT. Zarówno zatem rolnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jak i rolnicy ryczałtowi są obowiązani do stosowania tego mechanizmu, jeżeli spełnione są przesłanki ustawowe wymagające zastosowania podzielonej...

 • 2020-02-19

  W „małym ZUS” już ponad 211 tys. osób

  Finanse i prawo

  Od początku lutego do "małego ZUS" zgłosiło się blisko 50 tys. przedsiębiorców. Do korzystania z ulgi, która od 2019 r. uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, wnioskowało już ponad 211 tys. osób.

 • 2020-01-30

  Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

  Przepisy i regulacje

  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu...

 • 2020-01-22

  Brexit: do końca 2020 r. bez zmian w stosunkach handlowych z Wielką Brytanią

  Przepisy i regulacje

  Wielka Brytania 1 lutego 2020 r. opuści UE prawdopodobnie w sposób uporządkowany, na podstawie umowy z Unią Europejską o wystąpieniu. Ministerstwo Finansów przypomina, że w tym dniu rozpocznie się okres przejściowy obowiązujący do końca 2020 r., w którym Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć we wspólnym rynku i unii celnej. Oznacza to, że w okresie przejściowym zasady...

 • 2019-07-08

  Przejęto transport ogromnej ilości nielegalnych papierosów

  Przepisy i regulacje

  CBŚP wspólnie z KAS przejęło prawie 10 milionów sztuk nielegalnych papierosów o szacunkowej wartości rynkowej blisko 7 milionów złotych. Możliwe uszczuplenia Skarbu Państwa mogłyby wynieść nawet ponad 11 milionów złotych. Zatrzymano także białoruskiego kierowcę pojazdu ciężarowego, na którym znajdował się trefny towar. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Zgierzu.

 • 2019-06-01

  KAS w Olsztynie ujawniła oszustwo podatkowe w obrocie olejem rzepakowym

  Rośliny oleiste

  Skarb Państwa stracił blisko 25 mln zł na obrocie olejem rzepakowym. W oszustwie podatkowym brało udział szereg podmiotów w tym 2 wykazujące siedzibę w tym samym miejscu na terenie Czech reprezentowane przez jednego obywatela polskiego.

 • 2019-04-30

  Zatrzymani za udział w grupach wyłudzających podatek VAT

  Przepisy i regulacje

  Policjanci z katowickiego CBŚP kolejny raz przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości ekonomicznej. Tym razem wspólnie ze śląskimi prokuratorami i funkcjonariuszami KAS uderzyli w dwie grupy przestępcze. Podczas działań zatrzymano łącznie 24 osoby podejrzane m.in. o wyłudzanie podatku VAT. Wszczęcie śledztwa w jednej sprawie umożliwiło wstrzymanie...

 • 2019-03-27

  Rozbita polsko-niemiecka grupa przestępcza przerabiająca olej opałowy na napędowy

  Przepisy i regulacje

  Dzięki ogromnemu zaangażowaniu CBŚP, Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i niemieckich organów ścigania rozbito międzynarodową grupę przestępczą, której członkowie działali na terenie dwóch państw i wyłudzali setki milionów złotych i euro.

 • 2019-03-10

  Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

  Przepisy i regulacje

  5 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra finansów. Zgodnie z założeniami powstanie nowa matryca stawek podatku VAT, przy radykalnym uproszczeniu systemu stawek, którego podstawą będą 3 filary: prostota – przejrzystość – przyjazność stosowania. Efektem...

 • 2019-02-19

  MRiRW popiera utrzymania stawki VAT na soki i napoje

  Finanse i prawo

  MRiRW wskazało, że zachowanie dotychczasowej stawki podatku VAT pozwoli utrzymać dotychczasową cenę oferowaną konsumentom za ww. napoje, a co za tym idzie będzie pozytywnie wpływać zarówno na popyt na nie, jak i na popyt na owoce i warzywa skupowane do ich produkcji.