| Autor: redakcja1

Nieznaczny wzrost szacunków produkcji soi w sezonie 2014/2015

W dniu 10 lutego 2015 roku Ministerstwo Rolnictwa Stanów Zjednoczonych - USDA opublikowało comiesięczne szacunki oraz prognozy zbiorów oleistych, w tym soi na świecie – podaje FAMMU/FAPA.

Nieznaczny wzrost szacunków produkcji soi w sezonie 2014/2015

Zbiory soi na świecie

Nadal utrzymują się niezwykle optymistyczne prognozy zbiorów dla soi w sezonie 2014/15. USDA przewiduje zwiększenie się światowego poziomu zbiorów soi do rekordowej ilości 315,1 mln ton, a więc to o 31,3 mln ton więcej niż w poprzednim sezonie, a także o 0,7 mln ton więcej niż szacowano na początku stycznia tego roku. Wzrosły prognozy produkcji soi w Argentynie oraz Chinach, ale za to zmalały w Brazylii.

 

Jak wynika z danych USDA w obrębie miesiąca szacunki zbiorów soi w Ameryce Południowej pozostały prawie niezmienne, gdyż skorygowaniu w dół dla Brazylii o 1 mln ton do 94,5 mln ton towarzyszyła zwyżka prognoz dla Argentyny o 1 mln ton do 56 mln ton. Za sprawą wyższej produkcji soi w Argentynie o 3% w ciągu miesiąca wzrośnie przerób i spożycia w tym kraju, który jednak nie przełoży się na eksport.

Bilans soi w USA

W USA jesienne zbiory soi zwiększyły się o 16,6 mln ton do rekordowego poziomu około 108 mln ton. Pod wpływem wysokiego poziomu rzeczywistego eksportu USDA zwiększyło szacunki wysyłki soi z USA w tym sezonie o 1% do 48,7 mln ton. Lutowe prognozy wzrostu przerobu i wywozu przyczynią się do obniżki zapasów o 6% do 10,5 mln ton pod koniec sezonu w stosunku do poprzedniego miesiąca.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: