| Autor: redakcja1

Globalna produkcja rzepaku spadnie 4 sezon z rzędu

W sezonie 2016/2017 prognozy światowej produkcji rzepaku z końca maja br. prognozy zbiorów na poziomie 63,7 mln ton względem 64,4 mln ton w bieżącym sezonie, co daje spadek o 1%. Oznacza to że 4 sezony z rzędu obniży się globalna produkcja rzepaku, a poziom zbiorów ma być 6,1 mln ton niższy od rekordowego sezonu 2013/2014.

Globalna produkcja rzepaku spadnie 4 sezon z rzędu

Zbiory rzepaku na świecie

Jak podaje FAMMU/FAPA powierzchnia pod uprawę rzepaku w sezonie 2016/2017 zmaleje do 33,1 mln ha wobec 33,3 mln ha w tym sezonie. Zbiory w Chinach i Indiach mają być poniżej potencjału. Podobnie będzie na Ukrainie, a w Unii mogą zmniejszyć się o 2,6% do 21,8 mln ton. W wyniku zniżki produkcji światowa podaż ma się spaść o 2% do 69 mln ton. Zbiory rzepaku w Kanadzie mogą wynieść 7,2 mln. Zbiory rzepaku w Australii mogą osiągną 3,6 mln ton, co oznacza zwyżkę o 20% w stosunku do poprzedniego sezonu.
 
Szacuje się, że globalna podaż rzepaku w następnym sezonie zmaleje o 1,8% do 69 mln ton, co oznacza podaż niższą o 1,3 mln ton, a więc najmniejszą od 4 lat. Światowe zapasy rzepaku będą na początku sezonu 2016/2017 w granicy 5,4 mln ton, ale najprawdopodobniej obniżą się do końca sezonu do 4,7 mln ton. Największy spadek dotyczy Kanady z 1,4 mln ton do 0,7 mln ton.
 
Zdaniem Oil World, w Unii Europejskiej zbiory mają spaść o 2,6% do 21,8 mln ton, ale zapasy powinny być umiarkowanie stabilne i tylko nieznacznie zmaleć z 1,1 do 0,95 mln ton.
 
Bilans rzepaku na świecie (mln ton)
 
 
14/15
15/16
16/17p
zmiana w %
Zapasy początkowe
7,49
5,94
5,38
-9,4
Produkcja
67,44
64,35
63,65
-1,1
UE28 (30 VI)
24,31
22,34
21,75
-2,6
Rosja
1,34
1,01
1,1
8,9
Ukraina
2,3
1,85
1,38
-25,4
Kanada
16,41
17,23
17,2
-0,2
Chiny
10,5
9,5
8,5
-10,5
Indie
5,0
5,6
6,3
12,5
Australia
3,46
3,0
3,6
20,0
PODAŻ
74,93
70,29
69,03
-1,8
Przerób
66,25
62,11
61,6
-0,8
Inne użycie
2,74
2,8
2,75
-1,8
POPYT
68,99
64,91
64,35
-0,9
Zapasy końcowe
5,94
5,38
4,68
-13,0
UE28 (30 VI)
1,02
1,13
0,95
-15,9
Kanada (31 VII)
2,32
1,38
0,73
-47,1
pozostałe kraje
2,6
2,87
3,0
4,5
zapasy/zużycia %
8,6
8,3
7,3
-12,3
Źródło: Oil World za FAMMU/FAPA, p - prognoza
 


Tagi:
źródło: