| Autor: redakcja1

Światowy rynek rzepaku

W sezonie 2016/17 światowe zbiory rzepaku po raz kolejny obniżyły się.

Światowy rynek rzepaku
Wyniosły 63,1 mln ton i były o 1,6% mniejsze niż w sezonie poprzednim oraz o 5,8% mniejsze niż przed dwoma sezonami. Przewiduje się, że w sezonie 2017/18 globalna produkcja rzepaku wzrośnie o ok. 6% do 72,8 mln ton. Prognozowany jest wzrost zbiorów w UE-28, Kanadzie oraz w Indiach, a w Chinach spadek.
 
Unia Europejska jest światowym liderem w produkcji rzepaku. Jednakże niekorzystne warunki pogodowe przyczyniły się do spadku plonów rzepaku w ostatnich latach. Tym samym rok 2016 był trzecim z rzędu, w którym zbiory rzepaku w UE-28 zmalały – wyniosły 20,4 mln ton i były o 8,6% mniejsze niż w 2015 r. i o 4,6% mniejsze w porównaniu ze średnimi zbiorami uzyskanymi w ostatnim pięcioleciu (2011-2015).
 
Według majowej prognozy Oil World, zbiory rzepaku w UE-28 zwiększą się w 2017 r. do 21,0 mln ton (o ok. 3% r/r), w wyniku wzrostu plonów do 3,23 t/ha (o ok. 4%), przy niewielkim spadku areału uprawy (do 6,51 mln ha). W grupie czterech kluczowych producentów wzrost zbiorów rzepaku spodziewany jest w Niemczech (o ok. 4% do 4,8 mln ton), Polsce (o ok. 26% do 2,7 mln ton) i w Wielkiej Brytanii (o ok. 5% do 1,9 mln ton), przy spadku zbiorów we Francji (o ok. 3% do 4,6 mln ton), w wyniku spadku areału uprawy.


Tagi:
źródło: