| Autor: redakcja6

Wysoki przerób i handel rzepakiem na świecie (Q3 2014)

W III kwartale 2014 r. przerób rzepaku i handel tym surowcem na świecie osiągnęły rekordowo wysokie poziomy. Wpływ na to miała nie tylko wysoka podaż samego rzepaku, ale również napięte uwarunkowania podażowo-popytowe na rynku soi (w Stanach Zjednoczonych zapasy były niewielkie, a w Argentynie rolnicy wstrzymywali się ze sprzedażą większych ilości surowca) - informuje Bank BGŻ.

Wysoki przerób i handel rzepakiem na świecie (Q3 2014)

Przerób rzepaku na świecie

Według Oil World, większemu zapotrzebowaniu na rzepak mogły sprzyjać także stosunkowo korzystne marże na jego przerobie. Oil World szacuje, że światowy przerób rzepaku w III kwartale 2014 r. wyniósł 16,8 mln t i był o 1,8 mln t (12%) wyższy r/r. W okresie październik-grudzień br. wzrost ten prawdopodobnie wyhamuje do 0,5 mln t r/r, co będzie mieć związek z poprawą dostępności nasion soi (z nowych zbiorów w Stanach Zjednoczonych) i słonecznika, a także z wyhamowaniem popytu na olej rzepakowy zgłaszanego przez producentów biodiesela w Europie.
 
W okresie styczeń-czerwiec 2015 r. spodziewane jest dalsze wyhamowanie wzrostu przerobu rzepaku na świecie do 0,1-0,2 mln t w stosunku do I połowy 2014 r. Według ekspertów Oil World, w całym sezonie 2014/15 przerób rzepaku może osiągnąć 66,6 mln t, co w porównaniu z sezonem 2013/14 oznacza wzrost o blisko 4%.

Światowy eksport rzepaku

Jeśli chodzi o światowy eksport rzepaku, w ciągu 3 pierwszych miesięcy bieżącego sezonu wyniósł on blisko 4,2 mln t. W porównaniu do tego samego okresu w 2013 r. zwiększył się aż o 1,1 mln t (35%). Import surowca najbardziej zwiększyły Chiny (do ok. 980 tys. t z 570 tys. t w III kwartale 2013 r.), Pakistan (do 550 tys. t z 220 tys. t), Zjednoczone Emiraty Arabskie (do 250 tys. t z niecałych 80 tys. t) oraz Turcja (do 230 tys. z 70 tys. t).
 
Eksperci Oil World oczekują, że w całym sezonie 2014/15 największym importerem rzepaku na świecie pozostaną Chiny. Państwo Środka zakupi 4,7 mln t tego surowca wobec 4,6 mln t w sezonie 2013/14 (co ciekawe, jeszcze w sezonie 2010/11 przywóz rzepaku do tego kraju wynosił zaledwie
1,1 mln t).
 
Z kolei UE, która tak˙ze należy do czołówki największych światowych importerów rzepaku, zaimportuje 2,4-2,5 mln t wobec blisko 3,7 mln t w sezonie poprzednim. Mniejszy przywóz do UE będzie wynikał z rekordowo wysokich tegorocznych zbiorów rzepaku we Wspólnocie, szacowanych na ponad 24 mln t. Import rzepaku prawdopodobnie zwiększy także Japonia (do 2,4 mln t), Meksyk (do 1,7 mln t ), Pakistan (do 0,9 mln t), Zjednoczone Emiraty Arabskie (do 0,8 mln t) oraz Turcja (do 0,35 mln t).


Tagi:
źródło: