| Autor: redakcja1

Zbiory i skup rzepaku w Polsce

Polska, po Niemczech i Francji, zaliczana jest do grona czołowych producentów rzepaku w UE–27, z około 19% udziałem w unijnej produkcji w 2021 r.

Zbiory i skup rzepaku w Polsce
Od 2007 r. krajowe zbiory rzepaku przekraczają 2 mln ton, z wyjątkiem lat 2011–2012, kiedy zmniejszyły się do 1,9 mln ton. Zmiany w wielkości zbiorów rzepaku wynikają z dużej wrażliwości upraw na niesprzyjające warunki atmosferyczne, podatności na wymarzanie, a także nietolerancji na niedobory opadów wiosną, co wpływa na obniżkę plonów rzepaku.

GUS ocenił, że w Polsce powierzchnia uprawy rzepaku w 2021 r. wzrosła o 1% i wyniosła blisko 1 mln ha. Zbiory rzepaku w 2021 r. oceniono 3,2 mln ton, a więc to więcej o 2% niż w 2020 r.

W pierwszej połowie sezonu 2021/2022, pomimo wysokich zbiorów, podaż rzepaku do skupu była sporo mniejsza niż przed rokiem, co było spowodowane oczekiwaniem producentów rolnych na wyższe ceny. Według danych GUS w okresie lipiec–grudzień 2021 r. krajowy skup rzepaku uległ zmniejszeniu o 16% do 1,1 mln ton.


Tagi:
źródło: