| Autor: mikolaj

GUS: Dobre prognozy zbiorów owoców z drzew

Z informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż tegoroczne zbiory owoców z drzew wyniosą ok. 3,6 mln t, a zatem o 2,3% więcej niż w roku ubiegłym i o 43,3% więcej od średniej z lat 2006-2010.

GUS: Dobre prognozy zbiorów owoców z drzew

Zbiory owoców z drzew

Według przedwynikowego szacunku zbiory owoców z drzew w bieżącym roku będą wysokie – o 2,3% wyższe od wysokich zbiorów uzyskanych w roku 2013 i wyniosą około 3,6 mln t. Tegoroczną produkcję owoców z drzew ocenia się na poziomie znacznie wyższym od średniej z lat 2006 – 2010 (o ponad 43%).

Przewiduje się, że wyższa od ubiegłorocznej będzie produkcja wszystkich gatunków owoców z drzew z wyjątkiem wiśni oraz gruszek. Produkcja gruszek może osiągnąć jednak poziom zbliżony do ubiegłorocznego, ponieważ owoce dobrze dorastają.

Warunki agrometeorologiczne dla produkcji owoców z drzew

Przezimowanie drzew owocowych w okresie zimy 2013/2014 było na ogół dobre, w skali całego kraju nie odnotowano znaczących uszkodzeń. Łagodna zima przyczyniła się natomiast do wzrostu populacji szkodników. Wiosenne wznowienie wegetacji nastąpiło wyjątkowo wcześnie. Kwitnienie drzew owocowych było przyspieszone (w niektórych rejonach nawet o 3-4 tygodnie w porównaniu do przeciętnego terminu). Drzewa owocowe kwitły przeważnie obficie, jedynie w gruszach zaobserwowano słabsze kwitnienie w stosunku do roku ubiegłego. Na niektórych plantacjach warunki nie sprzyjały oblotowi pszczół. Wczesnowiosenna wegetacja drzew przebiegała jednak na ogół bez zakłóceń, a tylko w niektórych częściach kraju zanotowano początkowo brak dostatecznej ilości wody, natomiast w innych nadmiar opadów.

W drugiej dekadzie kwietnia lokalnie wystąpiły przymrozki. Kolejna fala wiosennych przymrozków, obejmująca swoim zasięgiem większą część kraju, wystąpiła na początku maja. Na niektórych plantacjach odnotowano znaczące straty przymrozkowe (szczególnie w brzoskwiniach, morelach, czereśniach i wiśniach, a także w orzechach włoskich). Wielkość strat była zależna od położenia plantacji oraz odmiany. W jabłoniach największe straty przymrozkowe zaobserwowano wśród odmian Jonagold, Lobo, Gala, Gloster. W drugiej dekadzie maja obfite opady deszczu skutkowały w wielu rejonach podtopieniami i zalaniami upraw. Deszczowa pogoda utrudniała walkę z chorobami i szkodnikami upraw sadowniczych. W większości sadów niechronionych i upraw przydomowych nasilenie parcha jest w tym roku bardzo duże.

Od czerwca pogoda się ustabilizowała i wzrost owoców przebiegał w sprzyjających warunkach. Opad czerwcowy przerzedził zawiązki w takim stopniu, który pozwolił na znaczne zwiększanie masy owoców. Korzystne warunki ich wzrostu utrzymywały się przez całe lato i w dalszym ciągu sprzyjają dobremu dorastaniu i wybarwianiu owoców zbieranych jesienią. Jeśli takie warunki utrzymają się, to można spodziewać się zbiorów nawet wyższych niż obecnie szacowane.

Problemem może być przerośniecie owoców (jabłek, gruszek) obniżające znacznie ich wartość przechowalniczą oraz kłopoty z ich zbytem związane z rosyjskim embargiem. Problemy ze zbytem owoców wystąpiły w przypadku wiśni. Niektórzy sadownicy zaniechali ich zbioru, z uwagi na niską cenę skupu tych owoców i trudnościami ze sprzedażą.

Zbiory owoców z drzew w Polsce

Zbiory owoców z drzew w Polsce w 2014 rokua) Przeciętne roczne. b) Szacunek przedwynikowy. c) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie.
Źródło: GUS

 


Tagi:
źródło: