| Autor: mikolaj

GUS: Zbiory owoców jagodowych w Polsce wyniosą 0,56 mln ton

Z najnowszych prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż zbiory owoców jagodowych w Polsce w 2014 roku wyniosą 0,56 mln t, a zatem o 7,3% mniej od produkcji uzyskanej w roku 2013, natomiast o 9,7% więcej od średniej produkcji z lat 2006-2010.

GUS: Zbiory owoców jagodowych w Polsce wyniosą 0,56 mln ton
Plantacje krzewów owocowych i truskawek przezimowały w większości dobrze. Niewielkie uszkodzenia mrozowe zanotowano jedynie lokalnie, jednak na niektórych plantacjach wiosną odnotowano znaczące straty przymrozkowe (szczególnie w porzeczkach, borówce wysokiej i winorośli).

Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

Szacuje się, że zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych wyniosą w bieżącym roku ok. 562 tys. t, tj. o 7,3% mniej niż w roku ubiegłym, natomiast o 9,7% więcej od średniej produkcji z lat 2006 - 2010.

Według przedwynikowego szacunku, wyższe od ubiegłorocznych będą jedynie zbiory malin i truskawek. Zbiory malin ocenia się na około 124 tys. t, tj. o 2,8% więcej od zbiorów roku ubiegłego i aż o ponad 70% więcej od średniej produkcji z lat 2006 – 2010 (w bieżącym roku zanotowano korzystne warunki wegetacji zarówno dla malin letnich, jak i jesiennych). Tegoroczną produkcję truskawek ocenia się na ok. 197 tys. t, tj. o ponad 2% więcej od uzyskanej w poprzednim sezonie i o ponad 7% więcej od średniej produkcji z lat 2006 – 2010 (warunki podczas owocowania truskawek w bieżącym roku były na ogół dobre - odpowiednia temperatura i dostateczna ilość opadów).

Według szacunku rzeczoznawców GUS tegoroczne zbiory porzeczek ocenia się na ok. 163 tys. t, w tym produkcję porzeczek czarnych szacuje się na 124 tys. t. Należy przy tym podkreślić, że podany wyżej szacunek zbiorów obejmuje całą produkcję, nie tylko towarową, ale także pochodzącą z ogrodów przydomowych i upraw poza sadami. Tegoroczna produkcja porzeczek czarnych byłaby znacznie większa, gdyby wszystkie owoce zostały zebrane. Jednak, podobnie jak w przypadku wiśni, wielu plantatorów zaniechało zbiorów czarnych porzeczek przeznaczonych do przemysłu z uwagi na niską cenę ich skupu. Zbiory agrestu oceniono na poziomie niższym od ubiegłorocznego z uwagi na ograniczenie powierzchni uprawy tego gatunku.

Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w Polsce

Zbiory owoców z krzewów w Polsce w 2014 roku

a) Przeciętne roczne. b) Szacunek przedwynikowy. c) Aronia, borówka wysoka i inne.


Tagi:
źródło: