| Autor: redakcja11

Import mrożonych malin do UE większy o 45%

Z danych Eurostat wynika, że w pierwszych siedmiu miesiącach sezonu 2015/2016 import malin mrożonych (CN 081120) do UE wyniósł 89,4 tys. t i był aż o 45% wyższy r/r.

Import mrożonych malin do UE większy o 45%

Import mrożonych malin

Największym pozaunijnym dostawcą mrożonych malin na rynek Wspólnoty była Serbia z wolumenem 67,7 tys. t czyli wyższym o 32% niż przed rokiem. Wysoki popyt wewnętrzny, przy niskiej podaży w Polsce spowodował, że wzrosły dostawy między innymi z krajów takich jak Chiny czy Bośnia i Hercegowina. Wolumen importu z Chin uległ aż dwunastokrotnej zwyżce do poziomu 6,5 tys. t. Przywóz z Bośni zwiększył się natomiast o 58% do 5,1 tys. t. Warto zauważyć, że wśród ważniejszych dostawców mrożonych malin do UE był Meksyk, z którego sprowadzono 1,1 tys. t tego produktu, czyli pięciokrotnie więcej niż przed rokiem.

 

Bank BGŻ BNP Paribas podkreśla, że nie były to wolumeny znaczące dla rynku, niemniej wskazujące na poszukiwanie tańszej alternatywy dla drogich malin mrożonych w Unii. Analizując dostawy z Chile, jednego z czołowych producentów mrożonych malin na świecie, wzrosły one o blisko 20% r/r do poziomu 4,1 tys. t, jednak były aż o 47% niższe niż dwa sezony wcześniej, co wynikało z dość niskiej podaży malin na tym rynku. Biorąc pod uwagę nadchodzący sezon, spodziewa się odbudowy podaży wewnętrznej, szczególnie w Polsce. W roku ubiegłym zbiory malin były o około 30% niższe, co spowodowane było występującą suszą w Polsce. Powrót zbiorów do poziomu sprzed dwóch lat pozwoliłby w Polsce na odbudowanie poziomu europejskich zapasów. Skutkowałoby to spadkiem cen mrożonek na rynku unijnym. Ważnym czynnikiem, który będzie oddziaływał na rynek i ceny, będzie produkcja w Serbii, największego nieunijnego dostawcy mrożonych malin do UE.

Z danych Foodnews wynika, że niekorzystne warunki pogodowe w roku bieżącym mogą mieć przełożenie na zbiory, jednak nie wiadomo jak wpłyną one na ich finalny poziom w skali kraju. Ceny mrożonych malin na rynku europejskim w pierwszym i drugim kwartale br. wykazywały tendencje spadkowe. Prawdopodobnie są one spowodowane perspektywą nadchodzących zbiorów w Serbii i Polsce.

Z informacji Foodnews wynika, że przeciętna cena malin z Polski w połowie maja wyniosła 2,50 euro/kg i była o 15-17% niższa niż na początku br. Tagi:
źródło: