| Autor: redakcja1

Jabłoniom zagrażają mszyce

Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, decyzję o walce z mszycami oraz dobór właściwej metody należy podjąć po ówczesnej obserwacji pojawienia się szkodnika.

Jabłoniom zagrażają mszyce
Mszyce
 
Do najczęściej spotykanych gatunków mszyc występujących na jabłoni należą: mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyca jabłoniowa.

Zimującym stadium mszyc są jaja, z których wiosną wylęgają się larwy. Dorosłe mszyce i larwy żerują na liściach, młodych pędach, pąkach i na owocach wysysając z nich soki. Rozwojowi mszyc sprzyjają ciepła wiosna i lato o małej ilości opadów. W korzystnych warunkach atmosferycznych dochodzi do ich masowego rozmnażania się, gdyż mszyca jabłoniowa może dać 10-16 pokoleń w trakcie roku.

 
Jeżeli zatem w sadach jabłoni w okresie ukazywania się pierwszych liści, tj. 10 pąków zasiedlonych przez mszyce w próbie 200 pąków, czy też po kwitnieniu zaobserwowane 1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 50 drzew przy mszycy jabłoniowo-babkowej oraz 5 pędów z koloniami mszyc w próbie 150 pędów u mszycy jabłoniowej to należy dokonać zabiegu zwalczającego za pomocą insektycydów.
 
Liczebność szkodnika na plantacjach ograniczają biedronki, pasożytnicze muchówki z rodziny bzygowatych oraz złotooki, a także chłodna, obfitująca w częste opady deszczu pogoda.
 
Jednakże zalecane jest przeprowadzenie oprysków dopiero wtedy gdy metody biologiczne, agrotechniczne i hodowlane zawiodą.

Pierwsze plantacje zaatakowane przez tego szkodnika w tym roku znajdują się w województwie wielkopolskim, pomorskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, lubelskim, a także w podkarpackim.


Tagi:
źródło: