| Autor: redakcja1

Sprzyjające warunki wegetacji drzew owocowych

Ostatni sezon wegetacji drzew owocowych odznaczał się na ogół sprzyjającymi warunkami, tj. brak strat zimowych, obfite kwitnienie, dobre zawiązywanie owoców, niewystąpienie wiosennych przymrozków.

Sprzyjające warunki wegetacji drzew owocowych
Jedynym czynnikiem ograniczającym plonowanie biologiczne były niedobory wilgoci w glebie, lecz nie spowodowały one sporych strat w owocowaniu drzew. Od czasu wrześniowej oceny warunki wegetacji sprzyjały dorastaniu i dobremu wybarwieniu owoców z drzew owocowych, zwłaszcza jabłoni. Poprawa warunków wilgotnościowych w końcu września oraz optymalne temperatury powietrza pozwoliły na osiągnięcie rekordowych plonów.
 
Rok 2018 był dla produkcji sadowniczej sezonem wyjątkowo obfitego plonowania większości gatunków. Zaobserwowano przy tym przyspieszenie terminu zbiorów o 2 tygodnie. Trudności ze zbytem owoców, niejednokrotnie również problemy z ich przechowywaniem oraz brak pracowników do zbioru stanowiły czynniki uniemożliwiające zebranie wszystkich owoców. Oceny rzeczoznawców pokazują, że potencjał produkcyjny polskich sadów jest większy niż przewidywany aktualnie poziom produkcji. Na tegoroczne rekordowe owocowanie miało wpływ nie tylko wejście w okres pełnego owocowania nowych, bardziej plennych plantacji, ale również zwiększona aktywność fizjologiczna wielu roślin sadowniczych w tym sezonie po bardzo słabym owocowaniu w poprzednim roku.
 
Produkcję owoców z drzew w 2018 roku ocenia się na poziomie nieco większym niż przewidywany w poprzednim szacunku, a więc na 4,5 mln t, czyli o 70% więcej od zbiorów otrzymanych w poprzednim sezonie. Zbiory z sadów jabłoniowych zostały oszacowane na 4 mln t, a więc o 64% więcej od bardzo niskiej produkcji roku poprzedniego, z kolei z sadów gruszowych na 90 tys. t, a zatem o 65% więcej.
 
Tegoroczną produkcję śliwek w sadach oceniono na 121 tys. t, tj. ponad dwa razy więcej niż w bardzo słabym sezonie roku poprzedniego. Zbiory wiśni zostały oszacowane na poziomie blisko trzykrotnie wyższym niż w 2017 r., czyli na ponad 200 tys. t. Potencjalna produkcja wiśni była jeszcze większa, lecz z przyczyn ekonomicznych jak niskie ceny skupu, nie wszystkie owoce zostały zebrane.
 
W minionym roku zaobserwowano rekordową produkcję czereśni. Zbiory ich ocenione zostały na 60 tys. t, a więc o ponad trzy razy więcej niż we wcześniejszym roku. Podobnie jak w odniesieniu do wiśni, rzeczoznawcy sygnalizowali, że produkcja ta mogłaby być większa, gdyby wszystkie owoce zostały zebrane. Zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew łącznie, a więc brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich są aktualnie oceniane na 22 tys. t, a zatem o ponad dwa razy więcej od bardzo słabej produkcji roku 2017.


Tagi:
źródło: