Od roku szkolnego 2017/2018 Owoce i warzywa w szkole i Mleko w szkole będą zastąpione nowym Programem dla szkół

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/791 i z Rozporządzeniem Rady (UE) 2016/795 od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostaną zastąpione nowym Programem dla szkół!

Od roku szkolnego 2017/2018 Owoce i warzywa w szkole i Mleko w szkole będą zastąpione nowym Programem dla szkół

Jak podaje FAMMU/FAPA, nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.

W zakresie nowego programu dzieci będą: otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne, a także brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Głównym dokumentem określającym najważniejsze zasady realizacji programu w Polsce, a także jego podstawowe cele i priorytety będzie strategia krajowa obejmująca 6 kolejnych lat szkolnych. Dokument ten ma określać długoterminową strategię realizacji programu, pierwsza strategia zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej w I kwartale 2017 roku. Strategia ta określać będzie m.in.:
  • Zasady finansowania programu, w tym dofinansowanie ze środków krajowych,

  • Produkty udostępniane dzieciom: priorytetem jest udostępnianie dzieciom produktów świeżych i jak najmniej przetworzonych, bez dodatków, a więc świeżych owoców i warzyw oraz mleka,

  • Grupę docelową czyli dzieci, które będą mogły uczestniczyć w programie i otrzymywać owoce i warzywa i/lub mleko.
Na realizację programu w UE przeznaczono 250 mln EUR na rok szkolny, w tym:
  • 100 mln euro na mleko,

  • 150 mln euro na owoce i warzywa.
Polska otrzyma na rok szkolny gwarantowany budżet ze środków UE w wysokości: 11,6 mln EUR na owoce i warzywa oraz 10,2 mln EUR na mleko.

Zasady realizacji programu zostaną także określone w stosownych przepisach krajowych i UE. Aktualnie trwają prace w KE nad aktami wykonawczymi dla nowego programu. 


Tagi:
źródło: