| Autor: redakcja1

62. Posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej

Reprezentanci Rolniczej Izby Republiki Czeskiej (AKČR), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), Węgierskiej Narodowej Izby Rolniczej (NAK), Rolniczej i Spożywczej Słowackiej Izby (SPPK), spotkali się na 62 posiedzeniu izb rolniczych krajów grupy wyszehradzkiej (V-4), które odbyło się w w dniach 28-30 września 2016 r. w Modra, w Republice Słowackiej.

62. Posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej
Reprezentanci dyskutowali na następujące tematy:
  • Międzynarodowe umowy CETA i TTIP
  • Sytuacja na rynkach rolnych V-4,
  • Obecna WPR i przygotowania do WPR po 2020,
  • Sytuacja na rynku mleka i wieprzowiny krajów V-4,
  • Restrykcje w zakupie ziemi rolnej w V4,
  • Opłaty za pobór wody
  • Fundusz marketingowy
  • Wsparcie „de minimis” i wrażliwe produkty
  • Brak odpowiednich i efektywnych środków dla roślin i metodologii ich zatwierdzania na poziomie europejskim.
Przedstawiciele izb rolniczych V-4 dyskutowali na obecną sytuacją dotyczącą porozumień handlowych CETA i TTIP oraz nalegają, aby reprezentanci UE i COPA-COGECA wykluczyli sektor rolno-spożywczy w negocjacji. UE posiada inne ekologiczne standardy produkcji, podejście do GMO i stosowania pasz w żywieniu zwierząt i ochronie roślin. Uwolnienie importu produktów roślinnych i zwierzęcych do UE może sprowadzić gatunki inwazyjne, które nie posiadają drapieżników w Europie, może to poważnie zagrozić produkcji rolnej w UE. Liberalizacja handlu może również zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu członkom UE. Włączając w to Sąd Arbitrażowy nie idą w parze z legislacją UE i dlatego kraje członkowskie powinny odrzucić takie porozumienie.
 
Przedstawiciele izb V-4 zaapelowali do COPA-COGECA (C-C), aby C-C podała wszystkie możliwe informacje o tych negocjacjach, zaapelowali również, aby poddano umowę CETA głosowaniu na Prezydium C-C.
 
Sytuacja hodowców trzody chlewnej i bydła mlecznego pozostaje trudna pomimo niewielkiego polepszenia cen. Dużo rolników zlikwidowało stada krów mlecznych. Reprezentanci izb rolniczych V-4 uważają wsparcie Komisji Europejskiej do redukcji produkcji mleka jako krok wstecz. Wprowadzając wsparcie do redukcji produkcji jest irracjonalnym środkiem i nie rozwiązuje problemów w średnio- i długo- terminowej perspektywie. Taka forma wsparcia prowadzi do wzrostu destabilizacji sektora. Reprezentanci izb rolniczych V4 dostrzegają podobną sytuację w sektorze wieprzowiny. Reprezentanci izb rolniczych V4 nalegają, aby Komisja Europejska przedstawiła prawdziwe środki, które będą prowadziły do stabilizacji w produkcji roślin i zwierząt.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: