| Autor: redakcja1

Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa państw UE w Brukseli

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył wczoraj w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE (AGRIFISH) – po raz pierwszy pod przewodnictwem nowego komisarza rolnego Janusza Wojciechowskiego.

Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa państw UE w Brukseli
W części rolnej Rady ministrowie omówili postęp prac nad reformą wspólnej polityki rolnej (WPR) pod przewodnictwem prezydencji fińskiej.
 
W swoim wystąpieniu minister Ardanowski podkreślił, że pomimo ponad rocznej dyskusji nad nowym kształtem WPR po 2020 roku nie widać przełomu, a wiele spraw jest nadal nierozwiązanych. Istotne rozstrzygnięcia w obszarze rolnym wymagają ustalenia wielkości budżetu na WPR podczas gdy negocjacje wieloletnich ram finansowych nadal trwają.
 
Oczekiwania Polski w zakresie modyfikacji ram prawnych  WPR  są nadal aktualne i dotyczą listy spraw takich jak: wyłączenie małych gospodarstw z warunkowości, większa elastyczność w realizacji planu strategicznego, odpowiednia lista sektorów kwalifikujących się do wsparcia oraz możliwość przesuwania środków pomiędzy filarami WPR.
 
Potrzebna jest nowa wizja rozwoju rolnictwa – powiedział minister Ardanowski – gdyż są nowe wyzwania, których nikt z obecnych na sali ministrów nie kwestionuje. Natomiast zasady wsparcia bezpośredniego są archaiczne, sprzed 30 lat, oparte na plonach referencyjnych z tego okresu i liczbie zwierząt. To trzeba zmienić.

Polska wizja rozwoju rolnictwa jest zbieżna z tą, którą przedstawił na tym posiedzeniu Rady komisarz Janusz Wojciechowski. Dotyczy ona aktywności wobec zmian klimatycznym, które są dotkliwe dla rolnictwa. Pojawia się wiele pytań - jak chronić obszary wiejskie przed wyludnianiem się oraz jak stworzyć mieszkającym tam ludziom warunki by mogli żyć na odpowiednim poziomie? – powiedział minister Ardanowski.

Ważne jest też wsparcie małych gospodarstw, nie tylko ze względu na ich produkcję i aktywność na obszarach wiejskich, aby te obszary utrzymać w stanie żywotnym, obok rozwijających się aglomeracji miejskich. Należy też stworzyć lepsze warunki dla młodych rolników by chcieli być rolnikami; problem jest szerszy i nie rozwiąże problemu wymiany pokoleniowej oferowane wsparcie finansowe ale stworzenie warunków do powstawania i rozwoju gospodarstw rolnych. Inne ważne kwestie do rozwiązania w polityce rolnej, które wskazał Ardanowski – to krótkie łańcuchy dostaw, uniezależnienie się Europy od importu białka roślinnego oraz postępujący problem degradacji gleb, ważny czynnik produkcji rolniczej dla następnych pokoleń.
 
Minister Ardanowski zachęcał ministrów do lepszej współpracy wokół takiej wizji rolnictwa, którą przedstawił komisarz Wojciechowski bo to pozwoli problemy rolnictwa europejskiego lepiej rozwiązywać i być silniejszym partnerem również na arenie międzynarodowej.
 
O wyrównaniu dopłat bezpośrednich minister Ardanowski mówił nie tylko na posiedzeniu plenarnym Rady Ministrów, ale także podczas 7 spotkań bilateralnych na zaproszenie polskiego ministra, które miały miejsce na marginesie Rady.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!