Monitor fraz

Zapamiętaj mnie    Przypomnij hasło

Partner portalu
Spotkanie Ministrów Rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego

Dodano:

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Na zaproszenie ministra rolnictwa Francji Stephane`a Le Foll`a do Le Mans przyjechali: minister...

Na zaproszenie ministra rolnictwa Francji Stephane`a Le Foll`a do Le Mans przyjechali: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz minister ds. wyżywienia i rolnictwa Niemiec Christian Schmidt.


Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości raz w tygodniu na e-mail!

Akceptuję regulamin portalu


Wśród tematów poruszanych na spotkaniu znalazły się m.in. kwestie dotyczące: uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. omnibus), sytuacji rynkowej, negocjacji handlowych, podwyższenia pułapu pomocy de minimis, wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz przygotowania konferencji klimatycznej COP22 i związanej z tym francuskiej inicjatywy 4/1000.
 
Dyskutując na temat uproszczenia WPR, Ministrowie wyrazili potrzebę dalszej dyskusji na poziomie technicznym nad propozycjami zgłaszanymi przez poszczególne delegacje. Zdaniem Polski, projekt uproszczenia zreformowanej WPR, dyskutowany obecnie w ramach prac Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), nadal wymaga uzupełnienia o kilka istotnych zmian, szczególnie w kierunku umożliwienia państwom członkowskim decydowania o zakresie mechanizmów WPR.
 
Jednocześnie, aby w sposób efektywny realizować traktatowy cel Wspólnej Polityki Rolnej, jakim jest stabilizacja rynków rolnych, niezbędne są już dzisiaj decyzje dotyczące instrumentów rynkowych. Ministrowie byli zgodni, że na rynku mleka widać wprawdzie nieznaczną poprawę jednak rynek ten musi być stale monitorowany. Odnotowali również zaniepokojenie niektórych państw członkowskich odnośnie sytuacji na rynku wołowiny. Minister Jurgiel stwierdził, że w odniesieniu do rynku zbóż, konieczne jest zwiększenie ochrony celnej tego rynku oraz urealnienie poziomu ceny interwencyjnej dla zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji tj. co najmniej 150 euro/t, po to, aby system interwencji był skuteczny. Od kliku sezonów w sektorze zbóż obserwujemy stopniowe pogarszanie się koniunktury z uwagi na dużą podaż ziarna na rynku globalnym, niekorzystną sytuację cenową oraz preferencje w handlu przyznane m.in. Ukrainie.

Minister Krzysztof Jurgiel poinformował, że wystąpił z wnioskiem do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi P. Hogana, o zwiększenie ochrony celnej unijnego rynku zbóż. Swoje obawy w tym zakresie do Komisji Europejskiej przekazała również COPA COGECA.

 
Z punktu widzenia Polski, istotny jest również problem zbyt niskich ilości owoców i warzyw przydzielonych Polsce do wycofania na podstawie projektowanych przepisów Komisji, które uruchomią mechanizm wsparcia dla sektora ogrodniczego w związku z rosyjskim embargo. Istnieje ryzyko, że redukcja podaży na takim poziomie nie pozwoli na ustabilizowanie sytuacji na rynkach owoców i warzyw, tradycyjnie eksportowanych do Federacji Rosyjskiej. W związku z tym, Polska wystąpi do KE o zwiększenie limitu, co uzyskało poparcie Ministrów Rolnictwa Francji i Niemiec.
 
Dyskutując kwestie związane z negocjacjami handlowymi Ministrowie podkreślili konieczność zapewnienia zasady wzajemności co do standardów bezpieczeństwa żywności w negocjowanych umowach handlowych. Ministrowie uzgodnili przygotowanie i przedłożenie wspólnego punktu w sprawach różnych na najbliższej Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w kwestii negocjacji handlowych z MERCOSUR, celem przeprowadzenia wymiany poglądów w tej kwestii.
 
W odniesieniu do ASF, Minister K. Jurgiel podkreślił, że Polska podejmuje intensywne, wielokierunkowe działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się tego wirusa na pozostałą część Polski oraz  Unii Europejskiej, co nie  jest łatwe m.in. w  związku z bliskością Białorusi i Ukrainy, gdzie ASF jest szeroko rozpowszechniony. Kompleksowy program działań zakłada wsparcie finansowe na rzecz m.in. rekompensowania strat rolnikom i zakładom z tytułu wprowadzonych ograniczeń weterynaryjnych w wyznaczonych strefach. Podczas spotkania, ministrowie rolnictwa Francji i Niemiec byli zgodni co do tego, że w walce z ASF Polska powinna otrzymać wsparcie finansowe ze strony Komisji Europejskiej.
 
W konkluzjach rozmów przyjęte zostało wspólne oświadczenie Ministrów Rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego dotyczące trudnej sytuacji sektora wieprzowiny w związku z konsekwencjami afrykańskiego pomoru świń.

Google+Nie ma żadnych komentarzy! Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość.
Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się i bierz aktywny udział w życiu serwisu.
Skomentuj

Czy artykuł był pomocny? +9 pkt. razem głosów: 9

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Gospodarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodając komentarz akceptujesz regulamin serwisu.


 • Rynek zbóż w kraju (15.04.2018)
 • Rynek zbóż w kraju (15.04.2018)

  Na rynku krajowym w drugim tygodniu kwietnia 2018 r. ponownie zwiększyły się ceny monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym...
 • Rynki hurtowe – dla rolnika i konsumenta
 • Rynki hurtowe – dla rolnika i konsumenta

  − Na globalnym rynku handlu towarami rolno-spożywczymi potrzebne są polskie podmioty, które będą oferować rolnikom godziwą zapłatę za ich produkty rolno-spożywcze. Będą to swego rodzaju...
 • Luty przyniósł jeszcze większy import rzepaku i oleju rzepakowego do Polski
 • Luty przyniósł jeszcze większy import rzepaku i oleju rzepakowego do Polski

  W styczniu i lutym tego roku zaimportowano do Polski 151.428 ton rzepaku (w tym 62.155 ton w styczniu), głównie z Czech, Słowacji i Rumunii. Jest to wynik prawie dwukrotnie większy niż przed rokiem.
 • Produkcja mięsa w Europie przesuwa się na wschód
 • Produkcja mięsa w Europie przesuwa się na wschód

  Przeobrażenia gospodarcze i polityczne powodują zmiany w każdej branży. Sektor mięsa w UE jest tego idealnym przykładem – stopniowo, ale nieustannie zmniejsza się produkcja w „starej UE”...
 • Rosnące ceny jaj
 • Rosnące ceny jaj

  W drugiej połowie 2017 r. wystąpiła bardzo silny zwyżkowy trend cen na unijnym rynku jaj. Przyczyną było wykrycie niedozwolonych substancji i wycofanie dużych partii jaj z handlu detalicznego w...
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2014r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl