| Autor: redakcja11

Unia zwiększyła eksport wieprzowiny do Azji o ponad 25%

Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszym kwartale br. UE wyeksportowała na rynki krajów trzecich ok. 896 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych (w wadze produktu) – o 26% więcej niż w tym samym okresie 2015 r.

Unia zwiększyła eksport wieprzowiny do Azji o ponad 25%

Eksport wieprzowiny 

FAMMU/FAPA podkreśla, że w strukturze towarowej sprzedaży największy udział miały mięso mrożone (49%) oraz podroby i słonina (44%), których wyekspediowano o 38% i 23% więcej niż rok wcześniej. Spadek wywozu miał miejsce tylko w przypadku kiełbas i przetworów (-9%) oraz żywca wieprzowego (-31%). W analizowanym okresie br. największymi dostawcami mięsa i produktów wieprzowych na rynki trzecie były Niemcy, Hiszpania i Dania. Z grupy ważniejszych eksporterów wszystkie kraje zanotowały znaczące wzrosty wywozu. Pozwoliło to na częściowe złagodzenie presji podażowej na unijnym rynku wieprzowiny i niewielki wzrost cen.

W drugiej połowie roku prognozowany jest nawet spadek unijnej produkcji wieprzowiny, co przy utrzymaniu się dynamicznego tempa wzrostu wywozu może przyczynić się do poprawy nastrojów wśród producentów.


Głównymi odbiorcami mięsa i produktów wieprzowych z UE były kraje azjatyckie: Chiny, Hongkong, Japonia, Filipiny i Korea Płd. Prawie wszystkie, oprócz Korei Płd., zanotowały zwyżkę przywozu unijnej wieprzowiny.

Chiny zakupiły ponad trzy czwarte więcej unijnych produktów wieprzowych niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku, w tym ponad dwukrotnie więcej mrożonego mięsa (175 tys. ton) i o jedną trzecią więcej podrobów (189 tys. ton). Tendencja zwyżkowa jest spowodowana redukcją pogłowia trzody chlewnej w tym kraju oraz konkurencyjnością unijnego mięsa.


Z kolei w Hongkongu dominowały podroby wieprzowe, których sprzedano o ponad jedną czwartą więcej niż rok temu. Chiny i Hongkong sprowadziły w omawianym czasie prawie trzy czwarte unijnego eksportu podrobów wieprzowych ogółem. W wysyłkach do Japonii i Korei Płd. główny udział miało mięso mrożone. Chiny zakupiły również zdecydowanie więcej słoniny z UE niż przed rokiem, co w połączeniu ze wzrostem wywozu tego produktu na Filipiny i Ukrainę, zniwelowało skutki utraty rynku rosyjskiego. Ze względu na embargo importowe wprowadzone w sierpniu 2014 r., Rosja sprowadzała w tym roku z UE jedynie słoninę i przetwory wieprzowe, lecz wobec I kwartału 2015 r. zakupy zmalały o 57%.

Import wieprzowiny do UE

Od stycznia do marca 2016 r. państwa UE zakupiły w krajach trzecich ok. 8 tys. ton mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych (w wadze produktu ), a więc o 18% mniej niż przed rokiem. W strukturze towarowej zakupów przeważały podroby i tłuszcze (66% udział). Najważniejszym ich dostawcą do UE była tradycyjnie Szwajcaria, import z tego kraju zmniejszył się jednak w skali roku o 4% do ok. 5 tys. ton. Natomiast o ponad jedną czwartą wzrosły zakupy w Chile do 742 ton. Tagi:
źródło: