| Autor: redakcja1

Ponowny wzrost średnich cen półtusz wieprzowych (20.03.2016)

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 13 do 20 marca 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce zaobserwowano wzrost cen sześciu klas półtusz wieprzowych.

Ponowny wzrost średnich cen półtusz wieprzowych (20.03.2016)

Ceny skupu świń rzeźnych

Klasa półtusz
wieprzowych wg EUROP

Zakupu wg wagi żywej [zł/kg]
 

Zmiana tygodniowa

Cena zakupu wg wż

Poziom skupu wg mpc

Średnia masa tuszy
 

Struktura zakupu
 

20.03.2016

13.03.2016

[%]

[%]

[%]

[%]

Klasa S

4,37

4,21

3,73

14,98

-0,33

-0,25

Klasa E

4,28

4,14

3,44

15,5

-0,33

-0,56

Klasa U

4,01

3,87

3,55

20,54

-0,53

0,64

Klasa R

3,72

3,60

3,43

21,72

-0,42

0,12

Klasa O

3,34

3,21

4,19

30,86

-0,80

0,04

Klasa P

2,85

2,57

10,92

14,51

0,21

0


Ceny półtusz wieprzowych
 

Na przestrzeni omawianego tygodnia wzrostowi uległy ceny półtusz wieprzowych klasy P, O, S, U, E oraz R. Przy czym, najbardziej znaczące zniżki były związane z klasą P, której cena wzrosła o 10,92% do 2,85 zł/kg. W mniejszym stopniu podrożała klasa O (4,19%), S (3,73%), U (3,55%), E (3,44%) i R (3,43%).
 

W skupie świń rzeźnych, w dniu 20 marca 2016 r. najwyższe i najniższe ceny w poszczególnych klasach odnotowano:

Klasa półtusz
wieprzowych wg EUROP

Najwyższa

Najniższa

Cena [zł/kg]

Region

Cena

Region

Klasa S

4,46

środkowo-wschodni

4,27

zachodni

Klasa E

4,35

środkowo-wschodni

4,21

zachodni

Klasa U

4,05

środkowo-wschodni

3,96

zachodni

Klasa R

3,82

północny

3,60

południowo-wschodni

Klasa O

3,52

środkowo-wschodni

3,03

południowo-wschodni

Klasa P

3,28

północny

2,76

południowo-wschodniTagi:
źródło: