| Autor: redakcja1

Unijny eksport mięsa wieprzowego wzrósł o prawie 50%

Unijny eksport nieprzetworzonego mięsa wieprzowego w pierwszych czterech miesiącach 2016 r. ukształtował się na poziomie 751 tys. t i był o 47% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem, a także o 61% wyższy niż przed dwoma laty. Z danych Eurostat wynika, że był to najwyższy poziom eksportu mięsa wieprzowego z UE, biorąc pod uwagę ten okres w ostatnich dziesięciu latach.

Unijny eksport mięsa wieprzowego wzrósł o prawie 50%

Eksport wieprzowiny z UE

Jak wskazuje Bank BGŻ BNP Paribas, na zwiększenie popytu unijną wieprzowiną na rynkach zewnętrznych, w omawianym czasie, wpływały głównie niskie ceny mięsa wieprzowego w UE-28, a także niski, względem dolara amerykańskiego, kurs euro, wspierający konkurencyjność unijnej wieprzowiny na rynkach globalnych. Czynnikiem sprzyjającym był także zwyżkujące zapotrzebowanie na rynkach światowych, przede wszystkim w Chinach.
 
Dane statystyki unijnej wskazują, że sprzedaż produktów o kodzie CN 0203 do Chin z UE-28 w pierwszych czterech miesiącach br. zwiększyła się aż o 160% do 323 tys. t. Tym samym, analizując dane eksportowe, można zauważyć że Chiny odpowiadały za 83% zwyżki sprzedaży zagranicznej nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z krajów Unii w tym właśnie okresie. Problemy, z którymi boryka się chiński sektor wieprzowiny, mające odzwierciedlenie w spadku pogłowia świń, przekładają się na niższą wewnętrzną podaż mięsa, która powoduje, że kraj ten większą uwagę skupia na rynku europejskim.
 
Poza tym niezależnie od tego, spory udział we wzroście wywozu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z UE-28 w pierwszych czterech miesiącach br. miały też inne kraje azjatyckie takie jak Hongkong, Japonia czy też Tajlandia. Zdaniem Eurostat, zwyżka sprzedaży zagranicznej w tych kierunkach wyniosła odpowiednio 55, 22 i 51%. Wysoką roczną dynamikę, zaobserwowano w przypadku Malezji o 73% czy też Wietnamu o 179% jednak całkowity wywóz do tych dwóch krajów wyniósł nieco ponad 11,5 tys. t.
 
Sporym wzrostem, zarówno pod względem dynamiki, jak też wolumenu, charakteryzował się eksport wieprzowiny do Stanów Zjednoczonych w tym czasie wyniósł 31 tys. t i był o 32% większy niż przed rokiem. Beneficjentem tej zwyżki była w dużej mierze Polska, która zwiększyła dostawy na ten rynek o 60% do 11,8 tys. t (dane ministerstwa Finansów za MRiRW).
 
Wysokie zapotrzebowanie na rynku pozaunijnym jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających się cen na rynku UE. Z danych komisji Europejskiej wynika, że cena trzody klasy E średnio w Unii na początku lipca (4.07) wynosiła 160,36 euro/100 kg i była o 27% wyższa niż na początku roku.
 
Dalszy wzrost cen na rynku unijnym może spowodować, że dynamika zwyżki wysyłki z Unii może wyhamować w drugiej połowie roku, niemniej prawdopodobnie z uwagi na dalej wysokie zapotrzebowanie na rynku chińskim, wzrost wywozu będzie się utrzymywał. Czynnikiem sprzyjającym pozostanie prawdopodobnie słabe euro w odniesieniu do dolara.


Tagi:
źródło: