eksport mięsa wieprzowego i strony powiązane

 • 2017-05-15

  Wzrost eksportu mięsa wieprzowego z Polski

  Trzoda chlewna

  W pierwszych dwóch miesiącach br. eksport nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z Polski wyniósł 75,8 tys. t, co oznacza prawie 7-procentowy wzrost w skali roku (o 4,6 tys. t).

 • 2016-12-01

  Eksport wieprzowiny z Polski większy niż przed ASF

  Trzoda chlewna

  Eksport polskiej wieprzowiny w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. był wyższy niż w analogicznym okresie w 2013 r., czyli przed pojawieniem się w Polsce ASF (Afrykański pomór świń). Zmieniły się jednak kierunki eksportu. Polska sprzedaje do Niemiec duże ilości tańszego mięsa, zaś do Stanów Zjednoczonych produkty o wysokiej cenie jednostkowej, dzięki temu wartość tego...

 • 2016-09-09

  Prawie 30 proc. wzrost eksportu hiszpańskiej wieprzowiny

  Trzoda chlewna

  W pierwszej połowie br. eksport mięsa wieprzowego z Hiszpanii zwiększył się o 29% w ujęciu roku do 752 tys. ton. Jak wskazuje FAMMU/FAPA, było to przede wszystkim zasługą trzykrotnego wzrostu wolumenu dostaw do Chin, które stanowią aktualnie 20% łącznego eksportu z Hiszpanii względem 8% w tym samym czasie 2015 r.

 • 2016-08-31

  Niemcy zwiększają eksport wieprzowiny na rynek chiński

  Trzoda chlewna

  W pierwszym półroczu br. eksport mięsa wieprzowego z Niemiec zwiększył się o 4% w skali roku do 886,2 tys. ton. Stało się tak głównie za sprawą podwojenia wolumenu wysyłek do Chin.

 • 2016-08-18

  W ubiegłym roku z chowu świń zrezygnowało 30% gospodarstw

  Trzoda chlewna

  W 2015 roku sytuacja w produkcji zwierzęcej, przy utrzymującej się zniżce cen zbóż i pasz, kształtowała się pod wpływem nieznacznego wzrostu pogłowia bydła, dalszego rozwoju produkcji drobiarskiej i spadku pogłowia trzody chlewnej. Odnotowano przy tym zwiększenie się podaży wszystkich podstawowych gatunków żywca, przy czym na wzrost podaży żywca wieprzowego, przy spadku...

 • 2016-07-25

  Unijny eksport mięsa wieprzowego wzrósł o prawie 50%

  Trzoda chlewna

  Unijny eksport nieprzetworzonego mięsa wieprzowego w pierwszych czterech miesiącach 2016 r. ukształtował się na poziomie 751 tys. t i był o 47% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem, a także o 61% wyższy niż przed dwoma laty. Z danych Eurostat wynika, że był to najwyższy poziom eksportu mięsa wieprzowego z UE, biorąc pod uwagę ten okres w ostatnich dziesięciu latach.

 • 2016-06-20

  Duży wzrost eksportu hiszpańskiej wieprzowiny do Chin

  Trzoda chlewna

  W pierwszym kwartale br. wysyłki mięsa wieprzowego z Hiszpanii wzrosły o 16% do ok. 355 tys. ton – podaje FAMMU/FAPA

 • 2016-05-17

  Eksport wieprzowiny z UE do Chin wzrósł o 90%

  Trzoda chlewna

  Jak wynika z danych Agra Europe, eksport mięsa wieprzowego z UE do Chin w pierwszym kwartale 2016 r. wzrósł aż o 91% w odniesieniu do pierwszego kwartału w 2015 r. z 150 tys. do 286 tys. t.

 • 2016-04-06

  W 2015 r. eksport mięsa wieprzowego z Polski wzrósł do 404 tys. ton

  Trzoda chlewna

  W 2015 r. wywóz mięsa wieprzowego z Polski zwiększył się o 6% do 404 tys. ton, ale jego wartość zmniejszyła o 1% do 697 mln EUR. Do krajów UE wysłano 334 tys. ton wieprzowiny o wartości 574 mln EUR, tj. 80% tego mięsa z Polski. Kontyngent wysyłki wieprzowiny do UE był wyższy o 18% niż w 2014 r., a wartość – o 7% - podaje Agencja Rynku Rolnego.

 • 2016-04-01

  Unijny eksport wieprzowiny do Chin przekroczył 0,5 mln ton

  Trzoda chlewna

  W 2015 r. wywóz mięsa wieprzowego poza Unię Europejską wzrósł w odniesieniu do 2014 r. o 11,4 proc. wynosząc 1,74 mln ton. W największym stopniu za zwyżkę odpowiedzialne było silne zwiększenie dostaw na rynek Chin - podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

 • 2016-02-01

  Prawie 70% unijnej wieprzowiny trafiło do Azji

  Trzoda chlewna

  W pierwszych jedenastu miesiącach 2015 roku unijny eksport produktów sektora wieprzowiny był o 6 proc. większy niż w tym samym czasie rok wcześniej. Ponad dwie trzecie tego wywozu trafia na rynki dalekowschodnie – podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

 • 2014-11-04

  Eksport wieprzowiny z Polski spadł o 17%

  Trzoda chlewna

  Od początku roku do końca sierpnia na rynki zagraniczne wyeksportowano 238 tys. t nieprzetworzonego mięsa wieprzowego. W odniesieniu do analogicznego okresu 2013 roku, wysyłka tego rodzaju mięsa był niższa o 17 proc. - podaje Bank BGŻ.

 • 2014-09-05

  Niższy eksport wieprzowiny z UE (I-VI 2014)

  Trzoda chlewna

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w pierwszej połowie 2014 roku Unia Europejska wyeksportowała na rynki krajów trzecich ponad 1,3 mln ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych w wadze produktu, a więc o 9% mniej niż w tym samym czasie rok wcześniej – podaje FAMMU/FAPA.

 • 2014-09-03

  Spadek eksportu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z Polski

  Trzoda chlewna

  Jak wynika ze wstępnych danych MRiRW, w pierwszej połowie 2014 roku sprzedaż tego rodzaju mięsa na rynki zagraniczne była mniejsza o 15% w odniesieniu do analogicznego czasu w 2013 r. i wyniosła 177 tys. t – podaje Bank BGŻ.

 • 2014-08-26

  Wyższy eksport mięsa wieprzowego z USA

  Trzoda chlewna

  Wysoki poziom eksportu mięsa wieprzowego do USA utrzymywał się w przez cały czerwiec. Tym samym wpłynęło to na znaczy wzrost sprzedaży tego gatunku mięsa za zagranice. W omawianym czasie Amerykanie wywieźli 181,5 tys. ton wieprzowiny tj. o 7% więcej niż w czerwcu ubiegłego roku. Wartość eksportu sięgnęła 585,1 mln USD, co stanowiło wzrost o 25% - podaje FAMMU/FAPA