| Autor: mikolaj

GUS: Spadek pogłowia trzody chlewnej

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie trzody chlewnej końcu listopada 2013 r. liczyło 10994,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 1,2%. Najgłębiej spadła populacja pogłowia trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 5,7%, w tym loch prośnych (o 5,8%).

GUS: Spadek pogłowia trzody chlewnej
W końcu listopada 2013 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10994,4 tys. sztuk i było niższe o 137,8 tys. sztuk (o 1,2%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2012 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w końcu lipca 2013 r. – niższe o 168,1 tys. sztuk, tj. o 1,5%.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z listopadem 2012 r. o 57,0 tys. sztuk (o 5,6%) do poziomu 955,1 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 39,3 tys. sztuk (o 5,8%) do 633,6 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu lipca 2013 r. liczba loch na chów spadła o 42,5 tys. sztuk (o 4,3%), w tym macior prośnych – o 34,6 tys. sztuk, tj. o 5,2 %.

W sektorze prywatnym, w listopadzie 2013 r., pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10924,7 tys. sztuk i spadło w ciągu roku o 138,5 tys. sztuk (o 1,3%), a w porównaniu ze stanem w końcu lipca 2013 r. zmniejszyło się o 168,2 tys. sztuk, tj. o 1,5%.

W gospodarstwach indywidualnych było 8798,2 tys. sztuk świń, tj. 80,0% krajowego pogłowia trzody chlewnej. W tej grupie gospodarstw populacja świń spadła w skali roku o 281,7 tys. sztuk, tj. o 3,1%, a sezonowo, tj. w okresie od lipca 2013 r., zmniejszyła się o 165,9 tys. sztuk (o 1,9%).

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej wzrosło w skali roku o 0, 7 tys. sztuk (o 1,0%), a w porównaniu ze stanem w lipcu 2013 r. zwiększyło się o 0,2 tys. sztuk (o 0,2%) do poziomu 69,7 tys. sztuk.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w końcu listopada 2013 r. wynosił:
– prosięta o wadze do 20 kg – 26,3%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 28,1%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój –36,7%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 8,9%,
w tym:
– lochy na chów razem – 8,7%,
– w tym lochy prośne – 5,8%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody rejestrowaną w listopadzie 2012 r., zmniejszył się udział prosiąt (o 0,2 pkt proc.), zmniejszył się udział warchlaków (o 0,3 pkt proc.), oraz grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 0,4 pkt proc.), w tym macior prośnych (o 0,2 pkt proc.), natomiast zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (o 0,9 pkt proc.).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!