produkcja trzody chlewnej i strony powiązane

 • 2019-03-25

  Modernizacja gospodarstw rolnych - rozwój produkcji prosiąt

  Trzoda chlewna

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, w terminie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia...

 • 2018-06-01

  Jakość i optymalizacja przyszłością produkcji polskiej trzody chlewnej

  Z kraju

  W ostatnich latach coraz więcej hodowców skarży się na brak opłacalności produkcji trzody chlewnej. Krajowa produkcja już dawno temu przestała być działalnością łatwą i dobrze popłatną dla każdego rolnika. Zła sytuacja na rynku wynika z rozdrobnienia hodowli, niekorzystnych struktur stad, czy niskiej efektywność produkcji.

 • 2018-06-02

  Modernizacja gospodarstw rolnych - rozwój produkcji prosiąt

  Trzoda chlewna

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, w terminie od dnia 28 czerwca 2018 r. do...

 • 2017-06-09

  Nowe formy wparcia dla producentów mleka, świń i owiec

  Produkcja zwierzęca

  Krajowa Rada Izba Rolniczych poinformowała o zmianach we wspieraniu przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. MRiRW przygotowało nowelizację rozporządzenia z dnia 23 lutego 2017.

 • 2017-02-23

  Więcej ubojów trzody chlewnej w UE

  Trzoda chlewna

  Od stycznia do października 2016 r. uboje trzody chlewnej w UE wyniosły 212,4 mln szt. i były o 0,4% większe niż w tym samym okresie 2015 r. Tonaż ubojów zwiększył się w tym czasie o 0,8% do 19,2 mln ton.

 • 2016-04-18

  Przez system COOL spadły unijne obroty handlu żywcem wieprzowym

  Trzoda chlewna

  Po wprowadzeniu z dniem 1 kwietnia 2015 r. nowych przepisów z zakresu obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia dla mięsa wieprzowego, drobiowego i owczego tzw. Systemu COOL (ang. Country of Origin Labelling), unijny handel żywcem wieprzowym zmniejszył się, przede wszystkim między Holandią, Danią i Niemcami - podaje FAMMU/FAPA.

 • 2016-04-13

  Polski udział w unijnej hodowli świń spadł w ciągu dekady o jedną trzecią

  Trzoda chlewna

  Producenci wieprzowiny skarżą się na trwale niskie ceny, które nie pokrywają kosztów produkcji. Nie liczą na zmianę cyklu koniunkturalnego, bo występujące dawniej 3–4-letnie cykle, w ramach których okresy wyższych cen wyrównywały słabsze kwartały, przestały się pojawiać ze względu na wspólny unijny rynek i wyrównane ceny. Polski udział w unijnej hodowli świń spadł w...

 • 2016-02-03

  BGŻ BNP Paribas: Wieprzowina może być droższa

  Trzoda chlewna

  Pogłowie świń w Polsce jest najniższe od 60 lat i w grudniu 2015 r. wyniosło 10,6 mln sztuk. Oznacza to spadek aż o 6,0 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. Najnowsze dane GUS potwierdzają skalę problemów sektora wieprzowiny. Dla konsumentów taka sytuacja może oznaczać wzrost cen.

 • 2016-01-12

  Perspektywy uprawy jęczmienia jarego, a produkcja trzody chlewnej

  Zboża

  W Polsce uprawia się głównie jarą formę jęczmienia, która w ogólnej strukturze zasiewów zbóż zajmuje niewiele ponad 10%. Jęczmień ozimy uprawiany jest jedynie na powierzchni około 200 tys. ha.

 • 2015-12-04

  Rosja obniża import i zwiększa pogłowie wieprzowiny

  Trzoda chlewna

  Rosja sukcesywnie obniża kontyngent importu wieprzowiny - podaje FAMMU/FAPA.

 • 2015-11-09

  We wrześniu spadły ceny trzody chlewnej

  Trzoda chlewna

  Od końca września br. notowane są spadki cen trzody chlewnej. Jak wynika z danych MRiRW w okresie pięciu tygodni zaobserwowano spadek o 7 proc. - 0,34 zł do 4,39 zł/kg w tygodniu 19-25.10.2015. Aktualna cena jest też o 5 proc. mniejsza niż przed rokiem – podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

 • 2015-08-14

  Rośnie produkcja mięsa wieprzowego w UE. Uboje trzody chlewnej wzrosły do 9,6 mln ton

  Trzoda chlewna

  Kontyngent ubojów trzody chlewnej w UE w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. wzrósł o 4,3 proc. do 9,6 mln t. Jest to o 394 tys. t większy poziom niż przed rokiem. W odniesieniu do poprzednich dwóch lat, 2014 i 2013 r., oznacza to znaczne odbicie – podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

 • 2015-08-13

  Wysoka dynamika wzrostu eksportu wieprzowiny. Niskie ceny zwiększają konkurencyjność polskiego mięsa

  Trzoda chlewna

  Z powodu embarga na polską wieprzowinę eksport na rynki azjatyckie i wschodnioeuropejskie spadł w ciągu roku o ponad 50 proc. Zwiększona podaż doprowadziła do spadku cen żywca w kraju. Obecnie za kilogram tego mięsa płaci się o ok. 20 proc. mniej niż przed rokiem. Niskie ceny wpływają jednak na wzrost konkurencyjności polskich producentów na rynku unijnym. Eksport wieprzowiny...

 • 2015-08-04

  Produkcja wieprzowiny w UE zaczęła odbudowywać się

  Trzoda chlewna

  Po 7 latach zniżek, w 2014 r. produkcja wieprzowiny w UE zaczęła odbudowywać się, zwiększając się w obrębie roku o 2% do 22,8 mln ton. Większej produkcji sprzyjały mniejsze koszty pasz, nieznaczna odbudowa stada loch oraz wzrost ich produktywności - podała FAMMU/FAPA na podstawie Short Term Outlook for arable crops, meats and dairy.

 • 2015-07-03

  Niska rentowność produkcji żywca wieprzowego

  Trzoda chlewna

  Według AgraEurope, w ostatnich tygodniach w krajach UE specjalizujących się w produkcji żywca odnotowano nieznaczne zwyżki cen trzody chlewnej. Niemniej nie są one wystarczające by poprawiła się opłacalność produkcji żywca.