| Autor: redakcja1

Handel wieprzowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi

Spadek produkcji wieprzowiny w krajach UE w 2017 r. oraz mniejszy popyt ze strony Chin, będącego głównym odbiorcą produktów wieprzowych z UE miały wpływ na ograniczenie unijnego wywozu tego asortymentu do krajów trzecich.

Handel wieprzowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi
Jak wynika z danych KE w 2017 r. z UE wyeksportowano 3,8 mln ton produktów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, czyli o 8% mniej niż w 2016 r. Ponad jedna trzecia wysyłki unijnej wieprzowiny trafiła do Chin, tj. 1,4 mln ton, co oznacza spadek o 26% w stosunku do 2016 r. Produkty wieprzowe z UE dostarczano też do Japonii, czyli to wzrost o 5% do 0,4 mln ton, Hongkongu o 4% do 0,4 mln ton i Korei Południowej o 5% do 0,3 mln ton. Wpływy ze sprzedaży produktów wieprzowych poza obszar celny UE wyniosły 7,8 mld EUR i były o 1% mniejsze niż w 2016 r.
 
W 2017 r. podaż wieprzowiny w UE była uzupełniana importem z krajów trzecich, przede wszystkim ze Szwajcarii. Przywóz zwiększył się o 11% w porównaniu z 2016 r. i w ekwiwalencie tusz wyniósł 36 tys. ton. Wartość zakupionych do UE produktów wieprzowych wzrosła o 13% do 65,6 mln EUR.


Tagi:
źródło: