| Autor: redakcja1

Import polskiej wieprzowiny

W okresie styczeń–listopad 2020 r. do Polski sprowadzono 809 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, czyli o 3% mniej niż w tym samym okresie 2019 r. Wydatki poniesione na zakup tego asortymentu były o 6% niższe niż przed rokiem i wyniosły 1,8 mld euro (7,7 mld zł).

Import polskiej wieprzowiny
Przedmiotem importu było przede wszystkim mięso świeże i mrożone, którego przywieziono 599 tys. ton, a więc mniej o 2% niż przed rokiem. Wydatki na zakup tego asortymentu wyniosły 1,3 mld EUR i były niższe o 6%. Mięso wieprzowe sprowadzano z krajów UE, m.in. z: Belgii - 30% i 181 tys. ton, Niemiec - 22% i 131 tys. ton, Danii - 17% i 101 tys. ton, Niderlandów i Hiszpanii - po 9% i po około 56 tys. ton.
 
W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. do Polski sprowadzono 6,3 mln sztuk trzody chlewnej, a więc mniej o 3% niż przed rokiem. Zdecydowaną większość w imporcie stanowiły świnie o masie do 50 kg, czyli trzoda chlewna do tuczu. W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. do Polski przywieziono 5 782 tys. sztuk świń o masie niższej niż 50 kg względem 5 861 tys. sztuk przed rokiem, co daje spadek o 1%. W okresie styczeń–listopad 2020 r. głównym dostawcą do Polski świń o masie mniejszej niż 50 kg była Dania z 91% udziału w imporcie i 5,3 mln sztuk.
 
Niewielkie ilości tego asortymentu sprowadzano również z Niemiec i Niderlandów - po 4%, odpowiednio 239 tys. sztuk i 191 tys. sztuk.
 
Drugą grupę pod kątem liczebności w imporcie świń gatunków domowych, a więc niehodowlanych i nierasowych stanowiły świnie o masie 50 kg lub większej, oprócz macior (świnie przeznaczone na ubój), których udział w imporcie żywca wieprzowego ogółem od 2009 r. systematycznie maleje. W 2009 r. zakupiono 440 tys. sztuk, co stanowiło 25% w całym imporcie świń żywych, a w 2019 r. – 97 tys. sztuk, czyli już tylko 1% w tej grupie. W okresie styczeń–listopad 2020 r. import świń o masie 50 kg lub większej, oprócz macior wyniósł 86 tys. sztuk (1% w całym przywozie świń żywych). Jednocześnie należy zauważyć, że w 2020 r. wzrosła średnia waga sprowadzanej sztuki.
 
W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. wyniosła ona 110 kg, podczas gdy w tym samym okresie 2019 r. – 106 kg, a w latach poprzednich kształtowała się od 91 kg do 106 kg. W 2020 r., w miesiącach styczeń–listopad, świnie o masie powyżej 50 kg importowano do Polski przede wszystkim z Niemiec – 53% i 45,6 tys. sztuk oraz z Litwy – 23% i 19,7 tys. sztuk. Niewielkie ilości przywożono również ze Słowacji – 8% i 7,2 tys. sztuk, Republiki Czeskiej – 7% i 6,3 tys. sztuk, Danii – 5% i 4,1 tys. sztuk i Niderlandów – 4% i 3,1 tys. sztuk.


Tagi:
źródło: