| Autor: redakcja1

Niskie ceny skupu żywca wieprzowego

Na początku 2014 roku nastąpił spory spadek cen, związany z wykryciem ognisk wirusa ASF – podaje Bank BGŻ.

Niskie ceny skupu żywca wieprzowego

Ceny skupu żywca wieprzowego

W drugim kwartale ceny rosły i wszystko wskazywało na powolną stabilizację na rynku. Niemniej jednak od początku trzeciego kwartału ceny zaczęły ponownie maleć. Było to o tyle nieoczekiwane, że w tym czasie powinny wystąpić ich wzrosty, powodowane czynnikami sezonowymi, np. większą konsumpcją w okresie letnim. W efekcie czego, średnie ceny tygodniowe we wrześniu i październiku utrzymywały się na poziomie o 15-20% mniejszym niż w analogicznych tygodniach 2013 roku.
 
Polskie firmy starały się jakoś zrekompensować ich utratę poprzez zwiększenie sprzedaży w ramach Wspólnoty, przy czym nie zdołano w ten sposób zagospodarować całych nadwyżek tego gatunku mięsa. W związku z tym, po ośmiu miesiącach br. Wysyłka nieprzetworzonej wieprzowiny była niższa o 49 tys. t w odniesieniu do roku wcześniejszego.
 
Ponadto w czerwcu, lipcu i sierpniu na wysokim poziomie utrzymywał się import mięsa. W każdym z tych miesięcy do kraju sprowadzono po 50 tys. t nieprzetworzonego mięsa z innych państw UE. Łącznie w okresie I-VIII br. import tego produktu wyniósł 401 tys.t, czyli o 7 tys. t. więcej niż w tym samym okresie 2013 roku.

Pogłowie trzody chlewnej

Zdaniem analityków Banku BGŻ na obniżenie się cen miało także wpływ rosnące pogłowie trzody w kraju. Jak wynika z danych GUS na początku czerwca 2014 roku wyniosło ono 11,7 mln szt., a więc o 5% więcej niż pod koniec lipca 2013 r. O 4% wzrosła liczebność prosiąt oraz warchlaków. Odnotowano też wysoki, bo 8% zwyżkę liczby trzody na ubój. Zwiększyła się również liczba loch prośnych i to o 3%. Wzrost pogłowia częściowo wynikał z pogorszenia bilansu handlowego żywca. W okresie od stycznia do sierpnia br. eksport wyniósł 6,7 tys. szt. i był niższy o 25% niż w tym samym okresie 2013 r. Wyższy za to był import - o 3% i wyniósł 155 tys. szt.

Wzrost pogłowia trzody chlewnej przełożył się na większy skup. Według GUS, w czasie pierwszych ośmiu miesięcy 2014 roku do punktów skupu dostarczono 1,27 mln t żywca, a wiec o 17% więcej w porównaniu z tym samym czasem 2013 r.

Niskie ceny pasz

Rosnące pogłowie jest także stymulowane niskim poziomem cen mieszanek paszowych dla trzody. W analizowanym okresie przeciętna cena mieszanki grower/finisher była mniejsza o 13% niż rok wcześniej.
 Tagi:
źródło: