| Autor: redakcja1

Obniżka cen trzody chlewnej

Od początku 2019 r. kontynuowany jest zniżkowy trend cen trzody.

Obniżka cen trzody chlewnej
W styczniu 2019 r. w UE-28 cena trzody klasy wyniosła 134,3 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w lutym 135,6 EUR. Ceny te były mniejsze niż rok wcześniej odpowiednio o 1,5% i 3,7%.
 
Cena takiej samej trzody w Polsce wyniosła w styczniu 125,7 EUR/100 kg, a w lutym 127,5 EUR/100 kg. Ceny te były mniejsze niż rok wcześniej o 6,7% i 9,5%. Obniżka cen polskiej trzody był więc sporo większy niż ceny unijnej. Przypuszczać można, że było to efektem stosunkowo małego popytu na polską trzodę w związku z ASF. Ceny trzody wyrażone w złotych zmniejszyły się w niższym stopniu niż ceny wyrażone w euro, gdyż na ich korzyść oddziaływała roczna deprecjacja złotego wobec euro.
 
W styczniu 2019 r. cena skupu trzody wyniosła 4,06 zł/kg wagi żywej, a w lutym 4,16 zł/kg. Ceny te były mniejsze niż w porównywalnych miesiącach przed rokiem o 4,7% i 6,1%. Według nieostatecznych danych Komisji Europejskiej w marcu w UE-28 cena trzody klasy E mogła wynieść 140 EUR/100 kg, a cena polskiej trzody 133 EUR/100 kg. W odniesieniu do marca 2018 r. cena w UE-28 mogła być mniejsza o 4,5%, a w Polsce o 8,8%. W dalszym ciągu więc obniżka cen w Polsce była głębsza niż ceny w UE-28, ale ta niesprzyjająca dla Polski różnica zmniejszyła się z 5,8 p.p. w lutym do 4,3 p.p. w marcu. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w marcu cena trzody mogła wynieść 4,30 zł/kg, co oznacza jej spadek w porównaniu do marca 2018 r. o 7%.


Tagi:
źródło: